Samarbejde om effektivisering af den offentlige sektor

Vittus og færøsk minister Den Færøske Finansminister Jørgen Niclasen er i disse dage på officielt besøg i Nuuk.

I denne forbindelse mødtes han med Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq.

På mødet blev der drøftet et muligt samarbejde om erfaringsudveksling på skatte- og økonomistyringsområdet og en eventuel opdatering af dobbeltbeskatningsaftalen mellem de to lande.

Finansminister Jørgen Niclasen udtaler på baggrund af mødet: ”Vi ser fra færøsk side store perspektiver i et tættere samarbejde på disse områder. Det vil der kunne opnås stordriftsfordele ved til fælles gavn.”

Naalakkersuisoq Vittus Qujaukitsoq så ligeledes gode perspektiver i en øget vidensdeling og eventuel udvikling af fælles administrative rutiner og om muligt systemer. Han udtaler: ”Jeg finder, at det er på tide, at vi i Vestnorden lader os inspirere mere af hinanden, end vi har gjort hidtil. Når vi drøfter de udfordringer, som vi står over for og mulige løsninger derpå, så er der et forbløffende stort sammenfald. Det skal vi udnytte fremover.”

Der er derfor aftalt et nyt møde mellem Jørgen Niclasen og Vittus Qujaukitsoq i starten af det nye år, som gerne skal resultere i, at de gode hensigter bliver til konkret handling. I mellemtiden vil de to landes administrationer undersøge, hvordan samarbejdet mest hensigtsmæssigt kan føres ud i livet.