Ansøgninger til Miljøfonden 2013

Hvis du har et projekt, der har relation til Grønlands miljø, dyreliv og natur kan du ansøge den årlige pulje.

Fonden støtter projekter der bevarer det grønlandske miljø, dyreliv og natur i sund balance med den menneskelige virksomhed. Fonden støtter ligeledes projekter, der sikrer bevidstheden om og indsatsen for grønlandsk miljøsikring.
Ansøgninger til fonden skal indeholde:

  • en beskrivelse af det projekt, hvortil der søges midler, herunder en angivelse af hvordan projektet opfylder fondens formål,
  • et detaljeret budget indeholdende oplysninger om evt. andre bidragydere,
  • oplysning om hvor meget der søges fra Grønlands Miljøfond,
  • oplysninger om navn, adresse, telefonnummer samt gerne e-mailadresse på en kontaktperson, der samtidig vil være ansvarlig overfor fondens bestyrelse for, at de tildelte midler anvendes i overensstemmelse med fondens formål,
  • kontonummer hvortil evt. støtte kan indbetales.

Ansøgninger sendes til

Departement for Boliger, Natur og Miljø,
Postboks 1614,
3900 Nuuk.
Mrk. Grønlands Miljøfond.

Ansøgningen kan også sendes til ipan@nanoq.gl

Ansøgningsfrist: 1. oktober 2013

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Grønlands Miljøfond