Naalakkersuisut støtter arbejdet omkring en ny lufthavn ved Qaqortoq

Naalakkersuisut har fremlagt sit forslag til finansloven for 2014. I den forbindelse glæder det Naalakkersuisut for Sundhed og Infrastruktur Steen Lynge, at der er skabt mulighed for at afsætte penge til analyser af en ny lufthavn ved Qaqortoq.

- Der er afsat 25 mio. kr. til analyser og forundersøgelser af anlægsprojekter frem til 2015, og jeg er glad for at en del af disse er øremærket til lufthavnen i Qaqortoq, siger Steen Lynge og fortsætter:

- Udvikling af Infrastrukturen er langsigtede investeringer, som Inatsisartut bør inddrages i. Naalakkersuisut mener, at det er vigtigt at træffe alle beslutninger på et oplyst grundlag således, at vi forvalter borgernes penge på en forsvarlig måde. Det er derfor nødvendigt at afvente analyserne, førend der træffes en endelig beslutning om en ny lufthavn ved Qaqortoq.

Analyserne skal skabe grundlag for, at Inatsisartut planmæssigt på Efterårssamlingen 2014 kan træffe beslutning om anlæggelse af en lufthavn ved Qaqortoq. Naalakkersuisut har igangsat arbejdet med et anlægsoverslag, og inden længe sendes opgaven om vurdering af den samfundsmæssige bæredygtighed, (VSB) i udbud. Her analyseres projektets betydning for regionen som helhed – et vigtigt parameter i den endelige beslutningsproces.

Såfremt Inatsisartut i 2014 beslutter sig for at etablere en lufthavn ved Qaqortoq, viser de foreløbige tidsplaner, at en ny lufthavn vil være klar til drift i 2018.


For yderligere oplysninger kontakt: Medlem af Naalakkersuisut for Sundhed og Infrastruktur Steen Lynge via Fung. Ministersekretær Hanne Vibjerg på telefon: +299 34 66 05 eller e-mail: havi@nanoq.gl