Boligerne sælges til markedspris

Nuuk illut Naalakkersuisoq for Boliger: »Lejer til ejer« er en god ide

60 procent af de 300 boliger i Qinngorput ved Nuuk, der blev projekteret i 2009, var fra start planlagt overtaget af de kommende lejere. Herved vil der være tale om en bydel med blandet bebyggelse af lejeboliger og ejerboliger.
I den sidste regeringsperiode besluttede det daværende Naalakkersuisut, at boliger ikke skulle sælges til lejerne men forblive som udlejningsboliger og anvendes til Selvstyrets personale.

Det nuværende Nalakkersuisut ønsker at bringen projektet tilbage på sporet som det oprindeligt blev projekteret til gavn og glæde for lejerne. Det er på denne baggrund at Naalakkersuisut har besluttet at de nuværende lejer for mulighed for at købe deres lejebolig.

Naalakkersuisoq for Boliger, Natur og Miljø, Miiti Lynge:
- Det fremgår klart af koalitionsaftalen mellem Siumut, Atassut og Partiet Inuit, at lejerne skal have mulighed for at blive ejere af deres lejebolig og dermed herre i deres eget hjem. Alle ved, at det man selv ejer passer man godt på. .

Boliger til markedspris

Miiti Lynge:

- Der er ikke tale om at udbyde boliger offentligt til salg, som der har været anført i pressen. Det er lejerne der kan udnytte købsrettet og ikke andre. Det har også været anført, at da boligerne sælges til markedsprisen så har lejerne intet incitament til at købe dem. Dette er ikke korrekt. Når man bor til lejer er der ingen opsparing. Men, når man køber sin egen bolig så sparet man op i boligen efterhånden som man afdrager på sine lån.

- Det er ikke noget forkert ved at sælge boligerne til markedsprisen – tværtimod. Andre projektmagere i Nuuk sælger også deres boliger til markedsprisen, hvilket klart fremgår af ejendomsmæglernes hjemmeside og salgsmateriale. Det vil være destabiliserende for boligmarked såfremt boliger blev solgt til under markedsprisen. Det er i den forbindelse underordnet hvem sælgerne er.

De nuværende lejere vil i løbet af efteråret blive kontaktet med et konkret købstilbud. Dem der vælger at købe deres bolig vil blive ejere og deltage i ejerforeningen. Den der ikke vil købe vil forblive som lejere på uændrede vilkår. Det er vigtigt at understrege, at det er ejerforeningen, der står for vedligehold af ejendommes fællesarealer, klimaskærmen og fælles tekniske anlæg. Dette gælder uanset om det er boligens ejer der beboer boliger eller om den er udlejet.