Behov for at styrke kredsretterne og kriminalitetsforebyggelsen

Naalakkersuisoq for Familie og Justitsvæsen, Martha Lund Olsen, har i dag, den 7. august 2013, holdt møde med den danske justitsminister, Morten Bødskov.

På mødet blev flg. punkter drøftet:

  • Forebyggelse af kriminalitet og det kriminalpræventive arbejde.
  • Etablering af et konfliktråd i Grønland.
  • Status på arbejdet ved kredsretterne.
  • Status for behandlingstilbud i anstalterne.
  • Plan for revision af Kriminalloven.

"Jeg har store forventninger til, at Justitsministeriet fremkommer med konstruktive forslag til, hvordan vi kan begrænse mængden af sager i kredsretten og styrke det kriminalpræventive arbejde", udtaler Martha Lund Olsen efter mødet.

Der er for tiden ca. 8.000 verserende sager ved kredsretterne. Martha Lund Olsen finder det meget vigtigt, at Justitsministeriet fremkommer med forslag til, hvordan man fremadrettet kan reducere sagspuklen. Punktet vil blive diskuteret på et møde i Rådet for Grønlands Retsvæsen den 15. og 16. august i Tasiilaq

Morten Bødskov og Martha Lund Olsen er enige om, at Politiets projekt "Samtale i stedet for husspektakler" er et godt eksempel på et tiltag, der kan bidrage til at mindske kriminaliteten, og vil samarbejde om at gøre projektet landsdækkende.

For yderligere information, kontakt:

Ministersekretær, Malene Jensen
Mobil +299 53 93 71, med henblik på interview med Martha Lund Olsen