Stop for kystnært fiskeri efter krabber

Stop for kystnært fiskeri efter krabber i forvaltningsområde Nuuk-Paamiut

Det skal hermed meddeles, at det kystnære fiskeri efter krabber i Nuuk-Paamiut forvaltningsområde stopper tirsdag den 3. september, da den kystnære krabbekvote på 800 tons er opfisket.

Den 3. september 2013 bliver således også den sidste indhandlingsdato.

Yderligere informationer kan fås ved henvendelse hos:

Souschef
Niels J. Laursen
Grønlands Fiskerilicenskontrol

Tlf. nr. +299 34 50 00
E-mail: nijl@nanoq.gl