Kompetenceløft på børne- og familieområdet i Tasiilaq 2013

15. august var Naalakkersuisoq for Familie og Justitsvæsen, Martha Lund Olsen til fællesmøde med Børne- og Familieafdelingen samt Børne- og Familiecenteret i Tasiilaq.

Dagordenen for mødet omfattede bl.a. følgende punkter:

• Naalakkersuisoq‘s orientering om tiltag på familie-, børne- og ungeområdet.
• Forvaltningsledelsens orientering om sammenlægning af Børne- og Familieafdelingen samt Børne- og Familiecenteret, de daglige udfordringer og de forebyggende projekter, som de i fælleskab udfører.

"Jeg glæder mig over den positive udvikling, børne- og familieområdet i Tasiilaq har gennemgået. Ikke mindst er det dejligt at se de mange faglærte, lokale medarbejdere, der på tværs af faglige skel arbejder med at løfte de sociale udfordringer, vi kender i Tasiilaq", udtaler Martha Lund Olsen efter mødet.

I Tasiilaq er mere end 60 borgere på venteliste til alkoholbehandling. Martha Lund Olsen finder det vigtigt, at der er fokus på alkoholbehandling, da det giver de sociale myndigheder bedre muligheder for at løfte de familier, der i dag lever med de sociale og økonomiske problemer, et alkoholmisbrug meget ofte indebærer.

”At Børne- og Familieafdelingen samt Børne- og Familiecenteret i dag er samlet i én bygning, har medført gode forudsætninger for i fællesskab at løfte udfordringerne. Ligeledes bliver der skabt bedre forudsætninger for videndeling og kontinuitet i arbejdsprocesserne - ikke mindst den igangværende kompetenceudvikling for personalet. Jeg ser jeg meget frem til at følge den videre udvikling i det sociale arbejde i Tasiilaq", slutter Martha Lund Olsen.

I forbindelse med Tasiilaq turen har Martha Lund Olsen også besøgt dag- og døgninstitutioner, alderdomshjemmet og mødt Rådet for Grønlands Retsvæsen

For yderligere information, kontakt:

Ministersekretær, Malene Jensen
Mobil 53 93 71, med henblik på interview med Martha Lund Olsen