Fokus på skibsfart og klima

Skibsfart og klima

Naalakkersuisut sætter fokus på skibsfart og klima

Naalakkersuisut har besluttet at igangsætte en analyse af konsekvenserne af klimaforandringerne for skibsfarten. Analysen vil fokusere på udfordringer og muligheder i forbindelse med klimaforandringerne.

Blandt klimaforskere er der bred enighed om, at klimaforandringerne i Arktis og dermed også i Grønland sker med stor hastighed. Det bliver varmere, nedbørsforhold ændrer sig, der kommer kraftigere storme, og indlandsisen trækker sig tilbage. Naalakkersuisut ønsker at synliggøre konsekvenserne af klimaforandringerne, så vi som samfund er forberedt på de ændringer, som kommer.

Skibsfarten er helt central for den trafikale sammenbinding af landet, og afgørende for fiskeriet og gods- og varetransport.

Analysen skal se på, hvordan klimaforandringerne påvirker skibsfarten både positivt og negativt. For eksempel tales der meget om nye sejlruter, nemmere adgang til potentielle off-shore olie- og gasforekomster og lettere adgang til nogle byer og bygder i en længere del af året. Naalakkersuisut ønsker, at vi som samfund har de bedste muligheder for at tilpasse os til klimaforandringerne. Jo mere vi ved om, hvilke forandringer vi kan vente os, og hvordan de påvirker vores samfund, jo bedre rustet er vi til at forberede os på det. Med skibsfartsanalysen ser vi konkret på, hvordan denne sektor påvirkes. Det vil give os mulighed for at se på, hvilke tiltag vi med fordel kan igangsætte.

Analysen vil også se på muligheder for at mindske klimapåvirkninger, herunder, om det er muligt at reducere skibsfartens udledning af klimagasser.

Projektet er et samarbejde mellem Departementet for Boliger, Natur og Miljø og Departementet for Sundhed og Infrastruktur og vil desuden foregå i samarbejde med blandt andre Royal Arctic Line.