Stop for kystnært fiskeri efter hellefisk med jolle i forvaltningsområde Uummannaq

Hellefisk

Det skal hermed meddeles, at det kystnære fiskeri efter hellefisk med jolle i Uummannaq forvaltningsområde stopper onsdag den 14. august, da jollekvoten i Uummannaq er ved at være opfisket.
Den 14. august 2013 bliver således også den sidste indhandlingsdato for joller.

Det kan oplyses at restkvoterne for fartøjer over 6 meter er:
Upernavik 2.588 tons
Uummannaq 992 tons
Disko Bugt 1.747 tons

Yderligere informationer kan fås ved henvendelse hos:

Souschef
Niels J. Laursen
Grønlands Fiskerilicenskontrol
Tlf. nr. +299 34 50 00
E-mail: nijl@nanoq.gl