Naalakkersuisuts plan for en ligeværdig udvikling

Borgermøde Narsaq Naalakkersuisut har indledt sin rundrejse i Sydgrønland med et velbesøgt borgermøde i Narsaq.

Jens-Erik Kirkegaard, Nick Nielsen og Martha Lund Olsen fremlagde Naalakkersuisuts visioner og planer for en ligeværdig og solidarisk udvikling af det grønlandske samfund. Arbejdsløsheden skal nedbringes væsentligt i løbet af denne valgperiode og en række nye erhvervsprojekter skal igangsættes.

Jens-Erik Kirkegaard fremhævede tre hovedindsatsområder:

For det første skal vi have gang i en håndfuld mineprojekter inden for de næst kommende år. Konkrete tiltag i den sammenhæng vil være ophævelse af nul-tolerancen på uran og justering af storskalaloven på efterårssamlingen 2013.

For det andet skal vi fokusere på at fjerne trafikmæssige hindringer for vækst i turismen.

Og for det tredje skal der fokuseres på lokale erhvervstiltag gennem afsættelse af særlige puljer på finansloven.

Martha Lund Olsen understregede, at det er Naalakkersuisuts mål at sikre et godt og trygt liv for alle borgere i Grønland. Etablering af et rejsehold på det sociale område vil styrke de faglige kompetencer på det sociale område i hele landet, og sikre at borgerne får lettere adgang til specialiseret rådgivning.

Nick Nielsen fremhævede at flere unge skal påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse. Praktikplads-problemet skal løses gennem etablering af flere skolepraktikmuligheder og ved at der skal stilles krav om praktikpladser ved offentlige licitationer..

Førskoleområdet skal styrkes, især de pædagogiske udviklende tilbud skal udbygges i bygder og yderdistrikter. Arbejdet med Atuarfitsialak skal fortsættes og dette arbejde skal ske i en tæt dialog med alle folkeskolens interessenter.

Nick Nielsen fortalte endvidere, at Naalakkersuisut agter at fremlægge en ny uddannelsesplan til Inatsisartuts forårssamling 2014.