I Alluitsup Paa

Borger Alluitsup paa

Turisme og regional udvikling skaber vækst

Naalakkersuisut fortsætter sin rundrejse i Sydgrønland til Alluitsup Paa og Nanortalik.

Jens-Erik Kirkegaard fremhævede på møderne behovet for en regional helhedsplan, som skal sikre optimale rammer for udviklingen af regionens store potentiale inden for turisme, råstoffer og fødevareproduktion.

Det er helt afgørende, at vi sikrer befolkningen, turisme og råstofindustrien en effektiv flytrafik i regionen. Island modtager i dag mere end 600.000 turister om året. Målet er at pæn andel af denne gruppe skal forlænge ferien med nogle dage i Grønland. Jeg har derfor igangsat en analyse af om vores lufthavnsafgifter m.m. blokerer for en spredning til Grønland af det Islandske turistboom – oplyser Jens-Erik Kirkegaard, og fortsætter:

- Inden for kort tid skal vi have en endelig løsning på trafikken over Atlanten. Naalakkersuisut vil også se på den kommende servicekontrakt for den interne trafik og på behovet for bedre anløbsfaciliteter for krydstogtsturister i Sydgrønland.

Videre appellerede Jens-Erik Kirkegaard til mere realisme i oppositionens råstof- og urandebat. Vi har siden 2008 haft masser af debatter om nul-tolerancepolitikken. Der er udgivet flere rapporter. Der er gennemført en omfattende undersøgelsesrejse til Canada. Alle undersøgelserne viser, at hvis vi fastsætter de rigtige regler og kontrolsystemer, så kan vi lige som andre lande gennemføre sikker minedrift – også på uranområdet.

De fremmødte alderspensionister fremførte igen, behovet for hjælp til renovering og udskiftning af fyr, vinduer og isolering m.v. Martha Lund Olsen understregede, at hun vil undersøge mulighederne for etablering af pulje på finansloven til rente og afdragsfrie lån til afhjælpning af problemet. Endvidere var der glæde over planerne for et nyt landsdækkende handicapcenter, hvor der skal ske vedligeholdelsestræning, observation og udarbejdelse af træningsprogrammer.

Nick Nielsen fremhævede derfor behovet for en indsats mod frafald i uddannelserne. Dette skal bl.a. ske gennem etablering af en landsdækkende psykologisk og social rådgivning med afdelinger i hver af de større uddannelsesbyer. Det er Naalakkersuisuts plan, at studenterrådgivningen vil blive etableret allerede i begyndelsen af 2014.

Skolen i Alluitsup Paa er så nedlidt, at undervisning sker i lejede bygninger i bygden. De fremmødte efterlyste derfor konkrete planer for skolerenovering. Nick Nielsen kunne oplyse, at skolen i bygden vil få høj prioritet i forbindelse med det videre arbejde med næste års finanslov og at dette arbejde vil ske i tæt dialog med kommunen og skolens brugere.