Vestnordisk Råds møde

Nick Nielsen 040613

Naalakkersuisoq Nick Nielsen deltager i Vestnordisk Råds årsmøde i Narsarsuaq

Naalakkersuisoq Nick Nielsen repræsenterer de Vestnordiske regeringer ved årsmødet den 19. – 20. August.

Island, Grønland og Færøerne har alle afleveret svar på Vestnordisk Råds rekommandationer op til årsmødet i Narsarsuaq, og Naalakkersuisoq Nick Nielsen fulgte op på dette i sin tale til årsmødet.

Han fremhævede bl.a. at forudsætningen for et styrket samarbejde i Vestnorden er betydeligt bedre i dag end for bare få år siden. De direkte flyforbindelser fra flere byer i Grønland til Island har bevirket, at vi ikke længere skal en stor omvej, når vi skal besøge hinanden. Og for turister og erhvervsfolk fra hele verden kan Island nu blive en nem adgangsvej til Grønland, hvor man før var henvist til at skulle via Europa. Hertil kommer at åbningen af det islandske generalkonsulat i Nuuk i år vil styrke forbindelsen mellem disse to lande.

På tilsvarende måde nævnte Naalakkersuisoq Nick Nielsen, at lagmandens besøg i Nuuk i år har været med til at skabe muligheder for nye forbindelser mellem bl.a. erhvervslivet i Vestnorden.

Årsmødet behandlede svarene på de i alt 12 aktive rekommandationer, hvor halvdelen vedrører uddannelses- og kulturområde. Et af eksemplerne på gennemførelsen af en rekommandation er Vestnordens Dag. Denne dag markeres i år i Grønland ved arrangementer i Katuaq i 14. September.

”Vestnordisk Råd er et værdifuldt samarbejde mellem parlamenterne i de 3 lande, men jeg måtte også overfor medlemmerne fremføre, at de ressourcer, som er til rådighed i landene fortsat er begrænsede, hvorfor det ikke altid er muligt for regeringerne af efterkomme rekommandationerne fuldt ud” siger Naalakkersuisoq Nick Nielsen.

”Samtidig mener jeg, at Vestnordisk Råd bl.a. gennem årsmødet og temakonferenser formår at sætte en række væsentlige spørgsmål på den politiske dagsorden. Dette er af stor betydning bl.a. som bidrag til de vestnordiske regeringers arbejde” slutter Naalakkersuisoq Nick Nielsen.