Handicapugen

Under handicapugen i år i uge 41 vil temaet være ”Følgerne af hjerneblødning og blodprop i hjernen”.

Hvert år rammes en del ældre, men også yngre borgere i Grønland enten af hjerneblødning eller blodprop i hjernen også kaldet apopleksi, hvilket giver alvorlige følger for den ramte selv, dennes nærmeste familie og øvrige nære relationer.

IPIS/ Departementet for Familie og Justitsvæsen med Naalakkersuisoq for Familie og Justistsvæsen Martha Lund Olsen i spidsen, har derfor fundet det relevant at lægge op til, at der i dette års uge 41 sættes fokus på netop denne gruppe borgere og deres situation.

Martha Lund Olsen udtaler: ”Det er vigtigt, at den ramte så hurtigt i sygdomsforløbet som muligt starter med at genoptræne tabte funktioner, derfor er det vigtigt at være motiveret og tro på, at det hjælper. I denne fase kan de nære omgivelser med deres opmuntring og støtte være med til at motivere til, at den ramte selv arbejder sig gennem de daglige træningsøvelser, som i sidste ende kan blive meget afgørende for den enkeltes genvinding af tabte funktioner og dermed også sikre en større livskvalitet. ”

Martha Lund Olsen fortsætter : ”Jeg vil opfordre til, at der rundt omkring i landet i by og bygd informeres, snakkes sammen, diskuteres hvordan man bedst kan støtte og se på mulighederne fremfor forhindringerne i at gøre en indsats over for dem, der har brug for det. Jeg vil også opfordre til, at der sættes fokus på det sunde liv, som er med til at nedsætte risikoen for at blive ramt af apopleksi – dette ved at lade være med at ryge, dyrke motion og spise sundt.”

Til inspiration har IPIS i anledning af uge 41 trykt en lille pjece, hvori der kan hentes idéer til indholdet af oplysnings- og diskussionsarrangementerne.

Der er mulighed for at søge tilskud til aktiviteter og arrangementer med tilknytning til temaet i handicapugen hos IPIS/departementet for Familie og Justitsvæsen.

Ansøgningen skal være IPIS i hænde senest 10. september 2013:
IPIS@nanoq.gl eller IPIS. Postboks 970, 3900 Nuuk, fax : 3242898

Ansøgningen sker ved udfyldelse af ansøgningsskema, som kan hentes på www.ipis.gl .
Spørgsmål vedrørende handicapugen rettes ligeledes til IPIS.

 

Ansøgningsskema

Pjece - Hjerneblødning

Diskussionsemner