Høringsmøder om rubin

Høringsmøder vedrørende True North Gems rubinprojekt

Naalakkersuisut holder høringsmøder om True North Gems Aappaluttoq Rubin-projekt ved Qeqertarsuatsiaat for borgerne i følgende byer og bygd: Qeqertarsuatsiaat, Paamiut og Nuuk:

Qeqertarsuatsiaats forsamlingshus mandag 26. august klokkken 19.00
Paamiuts forsamlingshus tirsdag den 27. august klokken19.00
Nuuk torsdag d. 29. august i Katuaqs lille sal klokken 19:00

Naalakkersuisut ser frem til høringsmøderne og en god deltagelse fra borgerne.

”Høringsmødet skal drejer sig om lokalområdets fremtid, det er Naalakkersuisuts ønske og politik at inddrage befolkningen i udviklingen i mineralske råstoffer. Under høringsmøderne vil borgerne blive præsenteret for analyser af True North Gems projekt, som skal skabe gode beskæftigelsesmuligheder for lokalbefolkningen i Qeqertarsuatsiaat, Paamiut og Nuuk og ikke mindst give afkast til samfundsøkonomien, siger Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer Jens-Erik Kirkegaard.

Høringsmøderne vil blive ledet af KompetenceKompagniet, der er udpeget som uafhængig facilitator.

Høringsmøderne tager udgangspunkt i to rapporter om rubinprojektet, som dels indeholder vurdering af social bæredygtighed og dels en vurdering af virkning på miljøet

I den forbindelse kan det oplyses, at høringsfristen for de to rapporter er den 12. september 2013 klokken 12.00. Høringsmaterialerne kan findes på www.naalakkersuisut.gl, og eventuelle høringssvar skal sendes til Råstofstyrelsen, postboks 930, 3900 Nuuk eller e-mail: bmp@nanoq.gl

For yderligere informationer vedrørende høringsmøder kontakt departementschef sekretær Konkordia Gabriel: +299 34 56 66