Rigsmøde i Danmark

Kaj, Aleqa og Helle

Statsminister Helle Thorning-Schmidt, Lagmand Kaj Leo Holm Johannesen og Formand for Naalakkersuisut Aleqa Hammond mødtes idag 29. august til det årlige rigsmøde, som i år foregik i Danmark.

Formand for Naalakkersuisut, Statsministeren og Lagmanden diskuterede fællesspørgsmål om rigsfællesskabet.

Der var også arrangeret en orienteringstur i værtslandet. Under orienteringsturen var der besøg på Møn, i Vordingborg, og i Statsministerens sommerhus på Bogø.

Aleqa Hammond udtaler:

”Rigsmøderne er meget vigtige i den proces som vi i disse år er i gang med. Implementeringen af selvstyreordningen – som giver Grønland forhandlingsretten på en række områder, kræver også at vi er fælles om flere områder. Det er vigtigt, især i disse år hvor der er en stigende interesse for Arktis, at vi koordinerer vores indsats udadtil.

Vi har på rigsmødet i år diskuteret Arktisk Råd, hvor vi sammen er enige om at vi er glade for den løsning som er blevet opnået. Det er en væsentlig styrkelse af Rigsfællesskabets muligheder for at deltage i det arktiske samarbejde, at vi alle igen sikres retten til at deltage i alle forhandlingsmøder i Arktisk Råd fremadrettet. Det er vigtigt for Grønland og for Danmark, at der en grønlandsk stemme i det internationale samarbejde omkring arktiske spørgsmål.

Vi har også i dag haft en positiv drøftelse af Færøernes og Grønlands deltagelse i det nordiske samarbejde, hvor statsministeren i dag har påtaget sig at rejse spørgsmålet om styrkelse af deltagelsen af de selvstyrende lande i forbindelse med de nordiske statsministres sommermøder, overfor de andre nordiske lande.”

 

Kontakt for yderligere info:

Direktør Kai Holst Andersen, tlf. +45 40178293

ministersekretær Tina Davidsen, tlf. +45 50518773