Udbetaling af overskydende skat for 2012

 

Ultimo august måned 2013 udbetaler Skattestyrelsen overskydende skatter for skatteåret 2012 på 154,3 mio. kr. til 22.887 personer.

Af de 154,3 mio. kr. er der ved modregning, indtræden og udlæg inddrevet 43,8 mio. kr. (ca. 28 % af den samlede udbetaling) til dækning af restancer til de offentlige. 27,1 mio. kr. er inddrevet til dækning af restancer til de Grønlandske kommuner, Ini, Iserit og Nukissiorfiit m. fl., de resterende 16,7 mio. kr. går til dækning af restancer til Grønlands Selvstyre.

Skatteydere hvis overskydende skat helt eller delvist er anvendt til dækning af restancer til det offentlige modtager særskilt underretning herom.

Samtidig opkræves der restskatter for 2012 på 154,3 mio. kr. hos 9.560 skatteydere, heraf vil de 44,5 mio. kr. blive indregnet i forbindelse med forskudsregistreringen for 2014, medens de 109,8 mio. kr. opkræves i 3 rater med forfald den 01/09, 01/10 og 01/11-2013 og med sidste rettidige betalingsdag den 20. i hver af månederne.

Restskat til indregning i forskudsskatten 2014 kan indbetales frivilligt inden den 20. november 2013, således at man undgår rentetillæg på 6%. Oplysninger herom fremgår af slutopgørelsen.

Skatteydere der har spørgsmål omkring udbetaling af overskydende skat henholdsvis opkrævning af restskat kan, når skatteyderen har modtaget slutopgørelse og underretning om evt. inddrivelse af restancer, bedes rettet til Grønlands Selvstyre, Skattestyrelsen, postboks 1605, 3900 Nuuk, tlf. + 299 34 65 00, mail: tax@nanoq.gl