Ventetider i anstalterne

Martha Lund Olsen

Flaskehalse i grønlandske kredsretter medvirker til at nedbringe ventetiderne i anstalterne

En række danske og grønlandske medier bringer den 12. august 2013 historien om, at der ikke længere er ventetid på at afsone straf i Grønlands anstalter.

Medlem af Naalakkersuisut for Familie og Justitsvæsen, Martha Lund Olsen, glæder sig over samarbejdet med Justitsministeriet, der har medført, at borgere, der er dømt for kriminelle handlinger, kan afsone deres straf i umiddelbar forlængelse af en dom.

”Vi har opnået solide resultater i samarbejde med Justitsministeriet de senere år. Det har bl.a. betydet, at vi i 2017 etablerer en lukket anstalt for borgere, der er idømt straf for alvorlig kriminalitet, ligesom vi har konstruktive forhandlinger i gang om at etablere et konfliktråd i Grønland”, siger Martha Lund Olsen.

Imidlertid påpeger Martha Lund Olsen, at der fortsat er en række væsentlige udfordringer på justitsområdet, som hun gerne vil fastholde fokus på. Der er for tiden ca. 8.000 verserende sager ved kredsretterne i Grønland, som kredsretterne ikke er gearet til at behandle inden for en rimelig tidshorisont.

”Det er positivt, at kapaciteten i anstalterne er blevet øget. Men vi må samtidig være opmærksomme på, at en styrkelse af behandlingstiderne i kredsretterne kan føre til et fornyet pres på anstalterne”, udtaler Martha Lund Olsen.

Netop sagspuklen i kredsretterne var på dagsordenen på et møde mellem Martha Lund Olsen og Justitsminister, Morten Bødskov, den 7. august 2013. Punktet vil blive drøftet igen på et møde i Rådet for Grønlands Retsvæsen den 15. og 16. august i Tasiilaq.

 

For yderligere kontakt:

Ministersekretær, Malene Jensen, Mobil 00299 53 93 71