Karl Lyberth om fiskeri

KL pressemoede top 180613

 

I forbindelse med lukningen af Hellefiske fiskeriet i Diskubugten udtaler Fiskeri, Fangst- og Landbrugsminister Karl Lyberth således:

- Naalakkersuisut har igangsat forskellige tiltag for at styrke forholdene for fiskere og fangere.

- For jollefiskere og indenskærsfiskere er der således igangsat følgende tiltag: At fiskere skal have bedre mulighed for at fiske året rundt, i stedet for at den årlige kvote bliver fisket op inden året er omme.

- Her er det væsentligt at påpege at der ønskes bedre udnyttelse af forskellige fiskearter. I Diskobugten er der også andre fiskearter, som kan benyttes bedre, for eksempel torsk og havkat samt rødfisk. Disse fisk kan også indhandles i Royal Greenlands fabrik i Ilulissat. Indtil man igen åbner for hellefiske fiskeriet er det ønskeligt at man benytter sig af denne mulighed, også af hensyn til at der kan være kontinuitet i beskæftigelsen.

For yderligere kontakt:

Kistâra Motzfeldt Vahl, ministersekretær, mobil 48 5873