Ordinær generalforsamling i KNI A/S

Moderat årsresultat i KNI A/S – Ordinær generalforsamling i KNI A/S

Årets resultat blev på 35 mio. kr. efter skat, hvilket er samme niveau som året før. KNI A/S forventede ved årets begyndelse at resultatet ville blive 80-100 mio. kr. og i halvårsrapporten blev forventningerne forhøjet til 100-110 mio. kr. Resultatafvigelse kan i det væsentlige henføres til to forhold. For det første har selskabet anvendt betydeligt flere ressourcer til andre eksterne omkostninger som er steget med 30 mio. kr. i forhold til året før, bl.a. til eksterne konsulenter. For det andet er der foretaget nedskrivning af ikke salgbare varer for ca. 25 mio. kr.

Resultatet er ikke tilfredsstillende. Aleqa Hammond udtaler i den forbindelse: ”Vi følger udviklingen i de selvstyreejede aktieselskaber tæt og det er ikke tilfredsstillende, at resultatet afviger så markant fra forventningerne i halvårsrapporten. Ledelsen af selskabet burde have forudset, at man ikke kunne nå de forventede resultat i forbindelse med aflæggelsen af halvårsrapporten”.

Ny bestyrelsesformand
Det ikke tilfredsstillende resultat giver anledning til, at Formand for bestyrelsen Michael Skourup og Vagn H. Andersen udtræder af bestyrelsen.
Ny formand for bestyrelsen bliver Niels Thomsen (f. 1981), som er uddannet cand. scient. adm. fra Ilisimatusarfik. Niels Thomsen har stor viden om KNI A/S’ markeder og samfundsforhold generelt, særligt erhvervslivet.
Derudover indtræder Gunnar K. Gudmondsson (f. 1959), som har en master i økonomi fra Ohio University i bestyrelsen. Gunner K. Gudmondsson har stor erfaring fra den petrokemiske sektor, herunder handle med brændstoffer på verdensmarkedet. Derudover har han erfaringer fra den finansielle sektor, ligesom han har lang erfaring med bestyrelsesarbejde.
Bestyrelsen vil fremadrettet bestå af følgende personer:

  • Niels Thomsen (formand)
  • Karen Sofie Hansen-Hoeck
  • Lotte G. Lundberg
  • Marianne Wiinholt
  • Jens Kristian Therkelsen
  • Gunnar K. Gudmondsson
  • Jonas Aronsen (medarbejdervalgt)
  • Inger Eriksen (medarbejdervalgt)
  • H.P. Lynge-Larsen (medarbejdervalgt)