Nedsættelse af kommission

Naalakkersuisut har i sit Finanslovsforslag for 2014 inkluderet forslag til nedsættelse af en forsoningskommission som en direkte konsekvens af koalitionsaftalen, der blandet andet siger:

”For at lægge afstand til koloniseringen af vort land, er det nødvendigt at der finder forsoning og tilgivelser sted. Der udarbejdes en handlingsplan for dette.”

Med Finanslovsforslaget lægger Naalakkersuisut op til etablering af et sekretariat for Forsoningskommissionen. Sekretariatet skal etablere og servicere Forsoningskommissionen, og sekretariatet skal komme med et udkast til kommissorium efter, at Naalakkersuisut har gennemført konsultationer med de politiske partier.

Forsoningskommission

Formand for Naalakkersuisut, Aleqa Hammond:

- Jeg har naturligvis ideer til arbejdet, men kommissionen skal også selv have mulighed for selv at forme sit arbejde. Det er dog vigtig for mig at understrege, at som udgangspunkt mener jeg ikke, at vi skal have folkevalgte politikere ind i kommissionen. Forsoningskommissionen skal ikke være skueplads for partipolitiske udgydelser. Men vi kan forestille os en mindre kommission med fagligt relevante folk, som vil kunne fremme forsoningsprocessen – fx en historiker, psykolog, antropolog, sociolog eller endda repræsentanter fra Kirken. Det får vi at se.

- Jeg forventer, at arbejdet munder ud i en rapport og en handlingsplan, som i sidste ende vil give anbefalinger, herunder til landets politikere, for at rette op på ting, der modvirker grundlæggende forsoning med kolonitiden, forholdet mellem Grønland og Danmark, og vore folk.

- Derudover glæder jeg mig over, at Kuupik Kleist som udgangspunkt ikke er imod en forsoningsproces og glæder mig til at gå i dialog med ham og de andre partier.

Forfatningskommission

Formand for Naalakkersuisut Aleqa Hammond understreger, at Forsoningskommissionens arbejde ikke skal sammenkædes med en kommende forfatningskommissions arbejde, idet det drejer sig om to grundlæggende forskellige opgaver. Forfatningsarbejdet omhandler værdier, bestemmelser/lovgivningsarbejde omkring Naalakkersuisut, Inatsisartut og domstolene – forholdene i mellem dem, forholdet mellem den centrale regering og kommunerne, borgernes rettigheder, frihedsrettigheder, ejendomsretten, udenrigsanliggender, velfærd, forholdet til Danmark, rigsfællesskabet, sikkerheds- og forsvarsmæssig forhold, forholdet til naturen, kulturelle værdier, etc..  

- Jeg må korrigere Kuupik Kleist, når han siger, at Inatsisartut allerede har vedtaget etableringen af forfatningskommissionen. Inatsisartut pålagde det forrige Naalakkersuisut at skrive en redegørelse, der vil kunne danne grundlag for en Inatsisartut-beslutning til etablering af en Forfatningskommission. Det forrige Naalakkersuisut færdiggjorde ikke denne opgave. Det vil det nuværende Naalakkersuisut sørge for, således at vi har et godt grundlag for at træffe beslutning om at etablere en forfatningskommission.

- Naalakkersuisut med Kuupik Kleist i spidsen nedsatte Skatte- og Velfærdskommissionen og Transportkommissionen uden at spørge daværende Inatsisartut. Det er nu en gang en regerings ret at nedsætte kommissioner – det burde Kuupik Kleist selv vide. Vi vil dog naturligvis, særligt når det kommer til etableringen af Forfatningskommissionen, involvere Inatsisartut, og også konsultere partierne omkring Forsoningskommissionen.