Forsøgsfiskeri efter hellefisk

Stemningsbillede

Vedrørende forsøgsfiskeri efter hellefisk i Diskobugten 2013

Naalakkersuisut har ved møde den 22. august 2013 besluttet, at der afsættes en forsøgskvote på 700 tons hellefisk i forvaltningsområde Diskobugten. Kvoten er udelukkende forbeholdt joller under 6 meter, og fiskeriet må udelukkende foregå i områderne 1,4,5 ifølge det vedlagte kort.

Det vurderes, at et forsøgsfiskeri i andre områder ikke vil bidrage væsentligt i forhold til yderligere oplysning om bestanden i området. I forhold til feltkoder er områderne 1,4 og 5 afgrænset således:
1: LN 21 og 22, LP 21 og 22, LR 21 og 22 samt LS21
4: LD20 og 21 samt LE20 og 21
5: LE18 og 19, LF 18 og 19, LG 18 og 19 samt LH 18 og 19

Forsøgskvoten på 700 tons gælder kun for den resterende del af 2013 og fordeles månedsvis efter nedenstående model:

September: 200 tons
Oktober: 200 tons
November: 200 tons
December: 100 tons

Det er en betingelse, at forsøgsfiskeriet foregår i tæt samarbejde med Grønlands Naturinstitut. Der skal således som betingelse føres logbog under hele fiskeriet. Ligeledes skal al bifangst af andre arter registreres og bringes i land. Endelig skal der også i samarbejde med Grønlands Naturinstitut tages måleprøver af hellefisken.

 

Bilag: Kort der viser de i meddelelsen nævnte geografiske områder.