FN´s Internationale dag for oprindelige folk

I dag den 9. august er FN’s Internationale dag for oprindelige folk. Dagen bliver fejret overalt i verden, dels som en festdag for at fejre oprindelige folks kulturer, sprog og identitet og dels for at skabe opmærksomhed om oprindelige folks rettigheder. Retten til Selvbestemmelse bliver af oprindelige folk betragtes som den allervigtigste rettighed. I mange lande er oprindelige folks situation så alvorlig, at de end ikke er anerkendt som folk med egen identitet, sprog og kultur.

Med vor Selvstyreordning betragtes vort land Grønland af mange oprindelige folk og mange regeringer verden over som et foregangsland. I Lov om Grønlands Selvstyre anerkendes det grønlandske folk som et folk i henhold til folkeretten med ret til selvbestemmelse. Retten til Selvbestemmelse giver en forpligtelse med ansvar om at udøve rettigheden i en stadig dialog med vore medmennesker og medborgere for at træffe de bedste beslutninger for fællesskabet og for vort land.

Derudover har vi som folk en forpligtelse til at indgå i det internationale samarbejde og give vort bidrag til en verden hvor oprindelige folks menneskerettigheder bliver anerkendt og respekteret. Lad os på denne dag udtrykke det grønlandske folks venskab og solidaritet med verdens oprindelige folk og udtrykke vor tillid til, at vi ved fælles hjælp og indsats og i dialog, også med verdens regeringer, sammen vil være i stand til skabe en bedre verden.

Tillykke med FN´s Internationale dag for oprindelige folk.


Med venlig hilsen

Aleqa Hammond, S
Formand for Naalakkersuisut