At se ledige stillinger

Brugere, der benytter sig af browseren Explorer 8 og endnu ældre versioner kan desværre ikke se ledige stillinger i www.naalakkersuisut.gl

For at kunne se ledige stillinger i www.naalakkersuisut.gl skal brugeren derfor have en nyere version af browseren Explorer installeret på sin maskine. Alternativt kan benyttes Firefox eller Chrome.