Nekrolog

Nekrolog - Isak Heilmann, 1935 - 2013

Gennem pressen blev vi gjort bekendt med, at rektor, Isak Heilmann den 21. august 2013 afgik ved døden efter længere tids sygdom.

Isak Heilmann blev født i Maniitsoq i 1935. Efter folkeskolen blev Isak elev ved den daværende efterskole i Nuuk. Fra 1952 – 1956 var han elev ved Realskolen i Nuuk. Fra 1956 – 1959 gik Isak på læreruddannelsen på Ilinniarfissuaq. Efter den daværende ordning, afsluttede han læreruddannelsen med et etårigt ophold ved et dansk lærerseminarium.

Efter afsluttet læreruddannelse var Isak Heilmann lærer i folkeskolen i Nuuk. Isak Heilmann tog til Hjørring Seminarium for også at afslutte en dansk læreruddannelse. I begyndelsen af 1970-erne gik Isak Heilmann på Københavns Universitet som studerende ved det daværende Institut for Eskimologi. Efter bifagseksamen blev Isak ansat som lærer ved den daværende Seminarieskole og Ilinniarfissuaq.

Den 11. august 1988 blev Isak Heilmann ansat som rektor ved Qeqqani Ilinniarnertuunngorniarfik (Midtgrønlands Gymnasiale Skole). Indtil han blev pensioneret den 31. juli 1998, var Isak en konsekvent og retfærdig leder for gymnasiets elever og lærere.

Isak Heilmann var en resultatorienteret leder. Han sørgede for, at gymnasiet organisatorisk og ledelsesmæssigt blev adskilt fra Ilinniarfissuaq, og at gymnasiet fik råderet over egne bygninger. Isak fik, sammen med personalet, gennemført en synlig og retfærdig ledelsesform, og han havde også høje faglige forventninger til eleverne.

Isak Heilmann var et fysisk meget aktivt og alsidigt menneske. Han medvirkede bl.a. til udgivelse af værdifulde undervisningsmidler, som flittigt bliver anvendt den dag i dag. Grønlands flora i farver blev udgivet med Isak Heilmanns medvirken. I mange år var Isak medlem af forskellige udvalg, som havde betydning for, at der blev etableret et godt fundament for arbejdet med det grønlandske sprog både i Grønland, i Rigsfællesskabet og i Norden. Isaks interesse for pædagogisk udviklingsarbejde har medvirket til, at der er kommet fornyelser i undervisningen i faget grønlandsk.

Gennem Isak Heilmanns engagement og utrættelige arbejde har vort land gennemgået en sund udvikling inden for vore uddannelser og kultur.

Derfor vil vi altid mindes Isak Heilmann med respekt og ære.

Nick Nielsen
Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling.