Sammenlægning af de sociale uddannelser

Rektor for Ilisimatusarfik, Tine Pars, har i interviews udtrykt bekymring for, at en eventuel samling af de sociale uddannelser i Ilulissat vil medføre et videnstab og svække uddannelsernes forskningsforankring. På denne baggrund præciserer Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling Nick Nielsen, at ambitionerne for de sociale uddannelser er store, og udtaler:

”Jeg vil benytte lejligheden til at fastslå, at der ikke er truffet beslutninger omkring de sociale uddannelsers placering eller struktur. Jeg har kvitteret for, at Kanukoka har leveret et spændende input med henblik på at styrke de sociale uddannelser, og dermed også den sociale borgerservice. Kanukokas forslag tager udgangspunkt i ønsket om at styrke alle de sociale uddannelser via et integreret fagligt miljø, og foreslår at det sker i Ilulissat. Det ligger mig meget på sinde, at styrke kompetencerne for arbejdskraften på det sociale område, og derfor synes jeg, at kommunernes indspark til debatten skal tages meget seriøst. Som tidligere udmeldt, vil jeg meget gerne diskutere udspillet videre med interessenterne, og dette inkluderer naturligvis også Ilisimatusarfik. Men det er klart, at den videre debat vil tage udgangspunkt i Naalakkersuisuts politiske ambition om at styrke uddannelserne i hele landet, herunder decentralisering af uddannelsesinstitutioner”.

Samtidig gør Nick Nielsen det klart, at forskningsforankring fortsat er et ufravigeligt krav til de sociale uddannelser:

”Den dialog jeg vil have med interessenterne, vil have som krav, at den fremtidige struktur og udvikling af de sociale uddannelser fortsat skal ske med udgangspunkt i både lokal og global forskning inden for det sociale område. Der er sikkert flere modeller for, hvordan vi fortsat kan sikre og udvikle forskningsforankringen af uddannelserne, og det glæder jeg mig til at diskutere med interessenterne. En af mulighederne er, at en organisatorisk sammenlægning af SPS og Ilisimatusarfik, for så vidt angår professionsbacheloruddannelser. Men jeg må sige, at jeg føler mig helt overbevist om, at uddannelserne kan sikres en god og solid forskningsforankring, også uden for Nuuk. Forskning er til gavn og glæde for hele landet, og kan naturligvis også finde sted i hele landet”

For nærmere information kan ministersekretær Bent Møller kontaktes, ved Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, tlf.: +299 54 84 59.