Samling af socialuddannelser

Formand for Kanukoka, Martha Abelsen, foreslog i pressemeddelelse 11. juli, at de socialpædagogiske uddannelser og socialrådgiveruddannelsen bør samles under ét tag i Ilulissat.

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling ser forslaget som udgangspunkt for en videre dialog med Kanukoka og andre interessenter, og udtaler i den anledning.

”Det er vigtigt for mig, at kommunerne er en aktiv medspiller i vores arbejde for at sikre en stærkere decentral forankring af vore fælles uddannelser. Og netop vores evne til at sikre høj kvalitet og flere uddannede inden for det sociale og pædagogiske område ligger mig meget på sinde. Jeg glæder mig derfor over forslaget om at samle uddannelserne i Ilulissat. Det flugter godt med de tanker jeg og Naalakkersuisut har om muligheder for decentralisering, og jeg er absolut indstillet på, at gå videre med forslaget i dialog med Kanukoka og de berørte institutioner.”

Naalakkersuisoq Nick Nielsen pointerer, at han ud over perspektiverne ved en fysisk samling af uddannelserne, også ser store muligheder i en forbedret brug af fjernundervisning.

”Ud over de fysiske rammer naturligvis skal være til stede i Ilulissat, for at understøtte uddannelserne, så finder jeg at det er af yderste vigtighed, at de nye muligheder for fjernbaseret undervisning udnyttes. Der er mange loyale ansatte indenfor det sociale område, som vil have glæde af uddannelsesmoduler, men hvor både den kommunale arbejdsgiver og familien kan have svært ved at undvære dem i længere tid, såfremt uddannelsen afvikles væk fra hjembyen. Jeg tror vi vil kunne sikre bedre kompetencer, større arbejdsglæde og bedre borgerservice i hele vort land, hvis langt flere kunne deltage i kompetenceudvikling inden for det sociale område. Og hvis dette kun er muligt via fjernbaseret undervisning, skal det også være en del af vores fremtid” udtaler Nick Nielsen og fortsætter ”Jeg tror at en samling af uddannelsesaktiviteterne også vil give et bedre samlet grundlag for udvikling af helt eller delvist fjernbaserede undervisningsformer.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga
Med venlig hilsen

Nick Nielsen, Naalakkersuiosoq for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling