Naalakkersuisoq Nick Nielsen om kollegiemangel

Nick Nielsen 040613

På anledning af pressens bevågenhed på kollegiesituationen i Nuuk, udtaler Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling:
“Jeg er opmærksom på, at der flere steder i landet er et behov for fortsat udvidelse af kollegiekapaciteten. Dette ikke blot i Nuuk, men også i tilknytning til uddannelsesinstitutioner i byer over hele landet. Af denne grund prioriterer Naalakkersuisut kollegiebyggeriet højt i hele landet, ikke blot i Nuuk, og vi planlægger at fortsætte udvidelsen af kollegiemassen”.

Nick Nielsen gør samtidig opmærksom på, at en løsning på den akutte mangel på kollegier er ved at blive adresseret.

“I Nuuk såvel som andre steder, arbejder vi på at sikre, at vi så vidt muligt finder gode løsninger til de studerende der mangler kollegieplads. Dette vil som tidligere år medføre, at vi i perioden med stor efterspørgsel på kollegier grundet studiestart, søger at øge vores kapacitet gennem kortvarige lejemål. Dette både i eventuelle ledige offentlige ejendomme, såvel som på det private marked, hvis det er nødvendigt. Og jeg har forhåbninger om, at vi ender med at kunne tilbyde alle en kollegieplads. Når det så er sagt, så må vi i en periode prioritere, at alle aktive studerende får kollegieplads og kan starte deres uddannelse. De familier der i en kort periode har mulighed for finde andre løsninger, eksempelvis at den ikke-studieaktive forælder kan blive i egen bolig i hjembyen, må gøre dette, og så flytte med til studiebyen efter et par måneder, når der erfaringsmæssigt opstår ledig kapacitet.”

Slutteligt præciserer Nick Nielsen, at vi ikke skal glemme den enkeltes ansvar i studieforløb.

“Der er i uddannelsesplanen investerer massivt i kollegiebyggeri, og der vil fortsat blive det i de kommende år. Mange flere studerende starter nu uddannelse, end for 7 år siden, og det skal vi alle glæde os over. Jeg vil samtidig minde om, at vi i Grønland set i sammenhæng med en lang række andre lande, har et udbygget og billigt kollegietilbud til langt de fleste, og i øvrigt i meget høj grad kan rumme børnefamilier og enlige forældre i vores kollegier.

Vi støtter alle, der ønsker at uddanne sig, uanset hvordan deres familiemæssige situation er, og vi må bestemt også respektere og anerkende dem, som vælger at tage en uddannelse efter at have stiftet familie, eller som stifter familie under uddannelsen, da det alt andet lige giver nogle flere udfordringer for den enkelte. Men det udgør samtidig et markant pres på vores kollegiesystem, både i behovet for kollegieboliger og størrelsen af disse, at så mange vælger at stifte familie, inden de påbegynder eller færdiggør et studie.”

For nærmere information kan ministersekretær Bent Møller kontaktes, ved Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, tlf.: 34 50 00.