Kollegiepraksis er den samme i hele landet

Borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Asii Chemnitz Narup, har udtalt, at Selvstyret forskelsbehandler studerende fra Nuuk, og stiller dem ringere end studerende fra kysten i forbindelse med tildeling af kollegier.
I den forbindelse ønsker Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling at præcisere, at kollegiebekendtgørelsen ikke gør forskel på Nuuk og andre byer, og uddyber:

”I kollegiebekendtgørelsen er det defineret, at udefrakommende uddannelsessøgende til en uddannelse i en given by, er de højst prioriterede i forhold til tildeling af kollegium i uddannelsesbyen. Dette er gældende i alle byer med uddannelse. Dette betyder altså, at studerende fra Ilulissat, der vælger at studere i Ilulissat, er lavest prioriteret til kollegium i Ilulissat. Dette betyder, at studerende fra Qaqortoq, der vælger at studere i Qaqortoq, er lavest prioriteret til kollegium i Qaqortoq. Og så fremdeles i alle byer i landet, inklusiv Nuuk. Hvis der er ledig kapacitet når alle udefrakommende uddannelsessøgende har fået kollegieplads, kan den blive fordelt til studerende bosiddende i uddannelsesbyen, ud fra de prioriteringskriterier, der er fastsat i kollegiebekendtgørelsen.

Begrundelsen for denne fordelingsprioritering er naturligvis, at tildeling af en kollegieplads er en helt nødvendig forudsætning for at en udefrakommende studerende kan starte på et studium. Derimod vil studerende, der allerede er bosat i den by, hvor de starter uddannelse, i langt de fleste tilfælde problemfrit kunne påbegynde uddannelsen uden tildeling af kollegiebolig. Kollegiebekendtgørelsen sikrer altså, at vi udnytter vores begrænsede kollegiekapacitet bedst muligt, i forhold til at sikre alle i landet adgang til deres drømmeuddannelse. Og dette gælder altså også borgere i Nuuk, hvis deres drømmeuddannelser er udenfor Nuuk. Så jeg må bestemt afvise, at der er tale om forskelsbehandling af Nuuks borgere i forhold til resten af landet.

Der er således tale om sagligt begrundet fordelingsprioritering, men dette er der ikke noget usædvanligt ved, og denne prioritering er derfor heller ikke på nogen måde i strid med lighedsgrundsætningen.

Nick Nielsen gør samtidig opmærksom på, at kollegiebyggeri fortsat er højt prioriteret:

”Som jeg har sagt mange gange, så er en yderligere udvidelse af kollegiemassen et vigtigt indsatsområde for Naalakkersuisut. Og som jeg også har sagt mange gange, så er det et indsatsområde i hele landet, ikke blot i Nuuk. Slutteligt vil jeg gøre opmærksom på, at den enkelte kommune naturligvis er velkommen til at gøre opførelsen af kommunale kollegier til et indsatsområde, og jeg er meget villig til at indgå i en dialog med kommuner, der har sådanne planer. I forbindelse med revision af kollegiebekendtgørelsen, vil jeg også søge en dialog med kommunerne.”


Kontaktperson: Bent Møller 548459