Stop for kystnært fiskeri efter hellefisk

Hellefisk

Stop for kystnært fiskeri efter hellefisk med jolle i forvaltningsområde Disko Bugt

Det skal hermed meddeles, at det kystnære fiskeri efter hellefisk med jolle i Disko Bugt forvaltningsområde stopper torsdag den 1. august, da jollekvoten i Disko Bugt er ved at være opfisket.

Den 1. august 2013 bliver således også den sidste indhandlingsdato for joller.

Det kan oplyses at restkvoterne for fartøjer over 6 meter er:
Upernavik 2.822 tons
Uummannaq 1.137 tons
Disko Bugt 1.947 tons


Yderligere informationer kan fås ved henvendelse hos: 

Souschef
Niels J. Laursen
Grønlands Fiskerilicenskontrol
Tlf. nr. +299 34 50 00
E-mail: nijl@nanoq.gl