Information om botulisme (pølseforgiftning)

Der har i sidste uge været et alvorligt udbrud af madforgiftning med botulisme i Nordgrønland med tragisk udgang. Landslægeembedet og Veterinær- og Fødevaremyndigheden finder det derfor vigtigt, at advare befolkningen mod botulisme og informere om, hvordan man kan undgå denne alvorlige sygdom.

I det aktuelle udbrud blev 7 personer syge, heraf er 2 døde. Alle 5 overlevende blev omgående evakueret til Dronning Ingrids Hospital, og 3 af de indlagte er fortsat kritisk syge. Politiet mener, at de aktuelle udbrud skyldes indtagelse af syltede søkonger eller edderfugle.

Gode råd til at undgå botulisme

  • God køkkenhygiejne er det vigtigste. Vask altid hænder og redskaber grundigt, før du tilbereder madvarer. Undgå specielt kontakt til jord eller forurening med tarmindhold.
  • Køl maden ned hurtigst muligt efter tilberedning
  • Opbevar altid madvarer ved køleskabstemperatur og aldrig i plastikposer eller under tætsluttende låg udenfor køleskab. Dette er ekstra vigtigt for mad, der ikke varmebehandles før servering
  • Gennemkog eller steg dine kødprodukter. Giftstofferne bliver normalt uskadeliggjort ved kogning i 10 minutter eller ved langvarig stegning
  • Giv ikke børn under 1 år honning
  • Tilberedning af sæl eller fugle efter gamle principper (syltning) kræver et nøje kendskab til metoden, og det kan ikke tilrådes at anvende plastikposer eller plastbøtter i processen.

Hvad er botulisme?
Botulisme er en alvorlig madforgiftning, der skyldes forkert opbevaring af fødevarer. Botulisme skyldes giftstoffer dannet af en bakterie (Clostridium botulinum).

Bakterien findes naturligt i jord, i havbunden og i tarmsystemet hos mange dyr. Den kan danne giftstoffer i fødevarer, der er forurenet med jord eller tarmbakterier, der opbevares for varmt og lufttæt, som fx i en plasticpose. De fleste tilfælde af botulisme her i landet har været forårsaget af tilberedning (syltning) af sæl eller fugle, eller ved fremstilling af røget fisk og kød.

Symptomer
Giftstofferne virker ved at ødelægge nervecellerne, så de ikke kan sende signaler til musklerne. Symptomerne vil derfor være muskelsvækkelse eller lammelse. Symptomerne starter som regel efter 12 - 36 timer, men kan forekomme helt op til en uge efter indtagelse af de forgiftede fødevarer.

Symptomerne vil i starten oftest være: sløret syn, store pupiller, hængende øjenlåg, lysskyhed, lydoverfølsomhed, besværet tale og synkebesvær. Senere udvikles tiltagende muskelslaphed, som giver vejrtrækningsbesvær og lammelser af arme og ben. Herudover ses kvalme og opkastning, mundtørhed, ophævet tarmfunktion og besværet vandladning.

Ubehandlet er sygdommen ofte dødelig, men der er mulighed for et mildere sygdomsforløb, når der gives modgift tidligt i forløbet.

For yderligere oplysninger kontakt: Landslæge Flemming Kleist Stenz på telefon (+299) 55 35 61.