Sæsonstart for fiskeri efter laks i 2013

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug skal hermed orientere om, at fiskeriet efter laks ifølge aftale med KNAPK åbner onsdag den 1. august og slutter igen onsdag den 31. oktober 2013. Det er kun tilladt at fiske efter laks i denne periode.

Fiskeriet vil i 2013 forgå på samme betingelser som i de foregående år, således at der kan fiskes efter laks til eget forbrug og erhvervsmæssigt med salg til brætter, hospitaler, hoteller, restauranter mv. Der vil også ligesom sidste år blive fastsat en mindre kvote på 35 tons til indhandling til fabriksanlæg. Laksefiskeriet er dog fortsat kun til salg på hjemmemarkedet, og fisken må således ikke eksporteres.

Der kræves licens til fiskeri efter laks, såfremt man ønsker at sælge sine fangster. Ansøgningsskemaet til licens til dette fiskeri fås ved henvendelse til kommunen. Når skemaet er udfyldt, fremsender kommunen ansøgningen til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, som efterfølgende sender licensen ud til ansøgeren. Der skal ikke betales gebyr i forbindelse med udstedelse af licens til laksefiskeriet.

Alle fangster til eget forbrug og erhvervsmæssige fangster, dvs. de laks man har solgt, skal indrapporteres til Grønlands Fiskerilicenskontrol, GFLK. Det nye indrapporteringsskema, der er blevet opdateret så det er mere tidssvarende, vedlægges sammen med licensen. Skemaet kan i øvrigt findes her.

De nærmere bestemmelser om laksefiskeriet fremgår af Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12. af 1. august 2012 om fiskeri efter laks. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristina Guldbæk, tlf. 34 53 29.