Udtalelse fra det 31. møde i Landbrugsrådet d. 26. juni 2013, Qaqortoq

Savaateqarfik

 

Landbrugsrådet har afholdt sit 31. møde d. 26. juni i Qaqorstoq, hvor den af Naalakkersuisut ny udpeget formand Niels Lund (SPS) blev præsenteret. Det er tredje gang Niels Lund udpeges som formand for Landbrugsrådet. Formanden har været fåreavler i og derfor har en grundig kendskab til erhvervets forhold.

Ole Mølgaard Motzfeldt fra Kommune Kujalleq blev valgt som næstformand.

Efter forslag fra formanden blev følgende repræsentanter valgt til forretningsudvalg:

  1. Formanden Niels Lund (født medlem)
  2. 1 repræsentant fra SPS, der udnævnes efter nyvalg i SPS, som sker d. 28. juni 2013. SPS vil meddele navnet til Rådets sekretær.
  3. Ledende Konsulent i Konsulenttjenesten for Landbrug Aqqalooraq Frederiksen
  4. Repræsentanten fra Neqi A/S, Henning Sønderup.

 

Hvad angår mangel på dyrlæge i sydgrønland, som har været ubesat siden oktober 2012, så understreges det, at det er nødvendigt med en kontinuerlig dyrlæge i Sydgrønland, og at der ved eventuelle opsigelser laves en hurtig midlertid ordning og en fastansættelse uden yderligere forsinkelser.

Det oplystes fra Veterinære- og Fødevaremyndigheden i Grønland, at der langt om længe ansættes en dyrlæge med start i juli måned og at der vil ske en klar melding om ferieafløsere. Landbrugsrådet støtter fuldt ud tanken om overtagelse af veterinæreområdet til Grønland.

Den nye formand udtrykte sin glæde for at der nu endelig er fundet en løsning, og ser frem til et konstruktivt samarbejde med kommende dyrlæge.

Formanden meldte ligeledes, at han sammen med øvrige rådsmedlemmer ser frem til modtagelse af Landbrugskommissionens kommende rapport med anbefalinger til de fremtidige løsninger til den betrængte landbrugserhverv.

 

På vegne af Landbrugsrådet

 

Niels Lund