Tilladelse til at drive luftfart i Grønland skal gives på et oplyst grundlag

 

I et indlæg på Sermitsiaq.AG d. 3. juli kritiserer Greenland Express Selvstyret for at have en lang sagsbehandlingstid, fordi Selvstyret har bedt selskabet om at levere oplysninger til brug i behandlingen af selskabets ansøgning om at beflyve Grønland.

Naalakkersuisut ønsker ikke at stå i vejen for nye virksomheder, der ønsker at etablere sig i Grønland. Naalakkersuisut er glade for nye initiativer og anerkender vigtigheden af et funktionelt og innovativt erhvervsliv. Dette gælder inden for alle brancher, inklusiv luftfart.

Naalakkersuisut har stor forståelse for, at virksomheder, der forsøger at etablere sig, har et ønske om hurtig sagsbehandling, og Selvstyret arbejder for at efterkomme dette ønske. Når det gælder en ansøgning om at drive luftfart, kommer hensynet til samfundets og borgernes sikkerhed for transport dog altid i første række.

Vores land er kendetegnet ved store afstande, et spredt bosætningsmønster og en lille befolkning. Alt dette betyder, at der er begrænsede muligheder for at drive luftfart på kommercielle vilkår i Grønland, og derfor skal man søge om tilladelse til at drive luftfart. I praksis har Selvstyret dog været imødekommende overfor alle ansøgere, der har søgt om tilladelse til at beflyve Grønland.

Som Naalakkersuisoq for transportområdet, er det min fornemmeste opgave at sikre, at befolkningen har tryghed for passagerbefordring i hele landet på rimelige vilkår. Derfor må enhver, der ansøger om drive et luftfartsselskab i Grønland indstille sig på, at levere alle de oplysninger, Selvstyret har brug for, for at kunne behandle ansøgningen.

Ansøgninger om beflyvningstilladelse til at udføre kommercielle aktiviteter i Grønland er en todelt proces, som involverer både Trafikstyrelsen i Danmark og Grønlands Selvstyre. Afhængig af ansøgningstypen og ansøgningens kompleksitet, kan sagsbehandlingstiden forventes at vare op til to måneder, for at sikre at en eventuel tilladelse til at drive luftfart i Grønland gives på et oplyst grundlag.

 

For yderligere oplysninger kontakt: Medlem af Naalakkersuisut for Sundhed og Infra-struktur Steen Lynge via Departementschef Ann Birkekær Kjeldsen på telefon:

 +299 48 49 15 eller e-mail: abk@nanoq.gl