Departementschef: Vi er alle ansvarlige, også i Selvstyret

Først og fremmest skal jeg være den første til at beklage den negative omtale, der er på nuværende tidspunkt i pressen, om interne forhold i Selvstyrets administration, hvor jeg er ansat som den øverst ansvarlige for.

Jeg vil gerne have lejlighed til at præcisere, at vi ikke kommer med udtalelser, hverken Naalakkersuisut eller ansatte i administrationen, om interne forhold i Selvstyret. For eksempel gør vi det ikke i personalesager, da der kan være tale om personfølsomme oplysninger. Vi gør det for at skåne de personer, det drejer sig om, og ikke for at skåne Selvstyret – derfor har vi den negative omtale som vi ser i dag. 

Der er blevet bragt udsagn og mindre underbygget historier om intern forhold, som gør det svært for Selvstyrets administration og/eller Naalakkersuisut at navigere. For vores grundlæggende princip om ikke at udtale os, kommer os ikke til gavn i disse tilfælde. Og mange gange vil vi gerne sikre at offentligheden sidder inde med den rigtige opfattelse af, hvad der er op og ned i de enkelte forhold. Og den balancegang er svær at finde. Derfor vil jeg nu drøfte med Departementscheferne på vores førstkommende møde, hvordan vi håndtere informationer til offentligheden fremadrettet. Men jeg kan ikke garantere at vi ændre på principperne derefter, men det er mig magtpåliggende at vi i øverste administrative ledelse får drøftet det igennem så hurtigt som muligt.

I forhold til det fremadrettee, så vil jeg også gerne appelere til at informationer om interne administrative forhold, såsom ansættelser og/eller afskedigelser af medarbejdere, at disse bliver rettet til de respektive ansvarlige i administrationen, idet det vedrører normal drift i de respektive departementer. De enkelte Naalakkersuisut vil naturligt afholde sig fra at udtale sig om forhold af administrativ art, ligesom vi i departementerne vil afholde os fra at udtale os om politiske forhold. At en chef eller medarbejder stadig ikke vil udtale sig, betyder derfor ikke, at der er tale om noget unormalt, men vi vil nu drøfte mulighederne igennem, for at se om vi kan blive bedre på det punkt.

 

Med venlig hilsen

 

Svend Hardenberg

Departementschef, Formandens Departement