Steen Lynge vildleder ikke!

Medlem af Naalakkersuisut for Sundhed og Infrastruktur Steen Lynge fastholder, at der ikke bliver tale om øget brugerbetaling, når det gælder fremskaffelsen af 80 mio. kr. til etablering af et 100 procent selvstyreejet aktieselskab bag Nuuk Havn.

Ifølge et indslag på KNRs hjemmeside fredag d. 28. juni, mener Demokraterne, at Steen Lynge vildleder befolkningen med et udsagn om, at befolkningen ikke vil blive berørt af finansieringen af de 80 mio. kr., der skal fremskaffes til etableringen af Nuuk Havn.

- ”Det er Naalakkersuisuts klare overbevisning, at der ikke vil blive tale om højere brugerbetaling, fordi Selvstyret står som eneaktionær. I spørgsmålet om brugerbetaling, er der ikke forskel på den 100 procent selvstyreejede model og en model med flere ejere. Der er således ikke tale om vildledning men om reelle fakta”, siger Steen Lynge, Medlem af Naalakkersuisut for Sundhed og Infrastruktur.

I forbindelse med Naalakkersuisuts behandling af etableringen af en ny havn ved Nuuk, blev det besluttet, at der fremsættes et beslutningsforslag for Inatsisartut på Efterårssamlingen 2013. Beslutningsforslaget pålægger Naalakkersuisut at fremlægge en samlet lovpakke på Forårssamlingen 2014 vedr. etablering af en ny havn ved Nuuk gennem oprettelse af et 100 procent selvstyreejet aktieselskab.

Finansieringen af indskud til et nyt aktieselskab vil ske gennem øgede udbytter fra de øvrige selvstyreejede aktieselskaber og en reduktion i lånerammen til Nukissiorfiit. De øgede udbytter vil blive finansieret ved besparelser eller reducerede overskud i aktieselskaberne. Royal Arctic Line A/S har desuden budgetteret med et indskud på 20 mio. kr. i et nyt havneaktieselskab, som lægges over i landskassen til finansiering af indskud i det nye aktieselskab. Den resterende finansiering vil omrokere et lån som ellers skulle gå til Nukissiorfiit. Både et lån til Nukissiorfiit og et lån til det nye aktieselskab vil skulle betales tilbage til landskassen. Finansieringen vil således ikke komme til at påvirke borgerne.

Naalakkersuisut ser i øvrigt frem til en samlet diskussion om etablering af en ny havn på Efterårssamlingen 2013.

-” Lad os tage diskussionen på efterårssamlingen. Vi har et godt forslag, som vi gerne vil diskutere med de øvrige partier. Vores forslag indeholder naturligvis en ansvarlig finansieringsmodel, men også andre aspekter som f.eks. brug af lærlinge og lokal arbejdskraft, som vi også synes er vigtige at fremhæve,” slutter Steen Lynge.

03. juli 2013

Postboks 1160

Tlf: 34 50 00

Fax: 32 55 05

3900 Nuuk

Email: pan@nanoq.gl

www.nanoq.gl


For yderligere oplysninger kontakt: Medlem af Naalakkersuisut for Sundhed og Infrastruktur Steen Lynge via Ministersekretær Ove Frank Heilmann på telefon: +299 34 66 63 eller e-mail: ovhe@nanoq.gl