Ny psykiatrilov forbedrer patienternes retsstilling

Den 1. juli 2013 får Grønland en ny Inatsisartutlov om psykiatri. Den nye lov handler om grænserne for anvendelse af tvang i psykiatrien og giver patienterne bedre rettigheder, end de har i dag.

- ”Der er med den nye lov tale om markante forbedringer for patienterne. Loven sikrer, at den enkelte patient i videst muligt omfang inddrages i og får indflydelse på behandlingen og egne forhold i øvrigt. Samtidig skærpes betingelserne for at anvende tvang i forbindelse med indlæggelse, ophold og behandling på sundhedsvæsenets institutioner”, udtaler Medlem af Naalakkersuisut for Sundhed og Infrastruktur, Steen Lynge.

Fremover skal patienter, der tvangsindlægges eller udsættes for tvangsindgreb, have en patientrådgiver, som kan hjælpe med alt, hvad der vedrører ophold på psykiatrisk afdeling.

Der er også oprettet et særligt klagenævn, som kun skal tage sig af klager om tvangsindlæggelse, brug af tvangsfiksering, tvangsmedicinering, elektrostimulation og andre tvangsindgreb.

Inatsisartutloven afløser en gammel lov fra 1938 om sindssyge personers hospitalsophold. Med den nye psykiatrilov er patientsikkerheden på psykiatriområdet løftet op på et meget højt niveau.

”Inatsisartutlov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien” kan læses på www.lovgivning.gl


For yderligere oplysninger kontakt jurist Gerda Bredvig på telefon +299 34 66 22 eller e-mail gebr@nanoq.gl