Sundhedsledelsen svarer på åbent brev fra Betina Kristiansen

 

Det er dybt ulykkeligt, når en kræftpatient, som har gennemgået en langvarig behandling alligevel må opleve at sygdommen vender tilbage.

Det er stærkt af Bettina at stå frem og dele sine oplevelser med andre i denne svære situation. Betinas styrke kommer yderligere til udtryk, ved den forståelse hun udviser for de særlige udfordringer vi har i sundhedsvæsenet mht. udskiftningen af vikarer og personale. 

Det er desværre vilkår som sundhedsvæsenet fortsat må leve med i årene fremover, indtil der er så mange uddannet, at personalet bliver ansat over længere perioder. De nuværende vilkår bliver dog særlig mærkbare når man møder ulykkelige forløb som Bettinas, til trods for at personalet gør deres bedste.

Behandlingstilbuddet og den efterfølgende kontrol af patienter med brystkræft, følger i Grønland de retningslinjer der er beskrevet af det danske center for behandling af brystkræft (DBCG). Desværre betyder efterkontrollerne ikke, at risikoen for at sygdommen genopstår, forebygges eller mindskes. Efterkontrollerne giver sundhedsvæsenet mulighed for at undersøge, tale med og støtte patienten i tiden efter kræftbehandlingen.

Det er altid svært at finde balancen mellem, at informere patienten åbent og ærligt og samtidig sikre, at patienten fortsat kan have den størst mulige livskvalitet på baggrund af det håb om helbredelse, der ligger i en behandling. Vi vil gøre alt for at sikre, at patienterne styrkes i dette håb.

Involvering af borgerne, både i det konkrete behandlingsforløb og generelt, er med til at sikre en god oplevelse for patienterne ved deres kontakt med sundhedsvæsenet. Vi vil i Sundhedsledelsen derfor rette yderligere fokus på dialog og gøre alt for hele tiden at optimere vores service til borgerne. Vi har en igangværende dialog med de forskellige ledelser omkring disse bestræbelser og håber, at vi derigennem også når ud til borgerne i hele Grønland.  

 

For yderligere oplysninger kontakt:

Cheflæge Anne-Marie Ulrik på telefon: +299 34 43 19 eller e-mail: amu@peqqik.gl