Miiti Lynge besøgte Nukissiorfiit i Aasiaat og hørte om Uunartukasik-projektet

 

Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Miljø og Natur, Miiti Lynge besøgte Nukissiorfiit´s afdeling i Aasiaat 30. juli 2013. Her blev der fremlagt en præsentation om Aasiaat vandsøens betydning for byens fremtidige udviklingsmuligheder. Præsentationen blev fremlagt af Nukissiorfiit Driftschef i Aasiaat Rene Fleischer.

Rene Fleischer:- Det kan være at vandsøens placering kommer til at hindre mulighederne for udvidelse af byen mod øst i nærmeste fremtid. Vi ved at Uunartukasik (Stedet med de varme kilder), som ligger på øen Saqqarliit, øst for Aasiaat og kun ca. 7 kilometer fra selve byen har eksisteret siden tidernes morgen og seneste undersøgelser har vist at, selve kilden producerer meget mere end byens årlige vandforbrug. Så derfor er både kommunen og Nukissiorfiit interesseret i at vide mere om muligheder for eventuel udnyttelse af Uunartukasik kilden. To arktisk ingeniør studerende kommer derfor til byen i august måned for at lave en opfølgning på de forrige undersøgelser omkring Uunartukasik kildens værdier. De to ingeniør studerende laver undersøgelsen som deres eksamensprojekt og selve undersøgelsens varighed vil være ca. 6 måneder.

Det er Nukissiorfiits mål at få undersøgt om vandet der fosser ud af Uunartukasik kilden stadig har samme mængde og værdier som ved de seneste undersøgelser, og ikke mindst for at se hvordan de tekniske muligheder ser ud for en eventuel udnyttelse af kilden og dertilhørende søområde.  Hvis man flytter Aasiaats vandforsyning fra den nuværende vand sø, får man brug for viden om hvilke eventuelle rørtyper man få brug for og om hvordan vandet kan transporteres fra kilden til byen.

Rene Fleischer:- De seneste undersøgelser af Uunartukasik kilden i 2007 viser at vandet fosser ud med ca. 120 liter pr. sekund, og hvis man regner det ud til timer, så vil det betyde 430 kubikliter pr. time. Det er 3-4 gange større end byens årlige vandforbrug. Vi vil også gerne finde ud om kilden er så ren at den kan produceres som kildevand i fremtiden.

Er det også målet at vide om det bliver billigere at flytte vandforsyningen til Uunartukasik i fremtiden?

 Rene Fleischer:- Ja faktisk. Men målet er også at få lavet en opfølgning på de seneste undersøgelser som skete for ca. 7 år siden, så vi kan få sammenligningsgrundlag for en eventuel fremtidig projektering af stedet. Aasiaats udvidelsesmuligheder mindskes med tiden hvis man beholder den gamle vand sø.

Hvor står den endelige beslutningsansvar for denne udviklingsmulighed?

Rene Fleischer:- Vi kan bestille undersøgelser og få dem lavet, men i sidste ende ligger beslutningen i Naalakkersuisut. I løbet af 1990érne udførte man en anlægsbudget for Uunartukasik, der sagde ca. 40 mio. kr. Men teknikken har jo udviklet sig siden hen, så det kan ende med at blive en del billigere end før beregnet.

Naalakkersuisoq for Boliger, Miljø og Natur Miiti Lynge siger:

- Jeg er altid interesseret i at høre nærmere om de forskellige udviklingsmuligheder der er under mit ansvarsområde, og af Nukissiorfiit i Aasiaat fik jeg at vide om den spændende kildevands projekt og ikke mindst om vandsøens kommende begrænsning af byens mulige udvidelse mod øst i fremtiden. Uunartukasik ilden ligger kun 7 kilometer fra byen, og Naalakkersuisut er lydhøre for nye ideer som Uunartukasik og åbne overfor yderligere undersøgelser af muligheden. Jeg kan på nuværende tidspunkt ikke sige hvad vi skal med ideen, men Naalakkersuisut er opmærksomme og vidende om ideen og andre miljøvenlige energiforsyningsmuligheder for fremtiden.