Aftale om bloktilskud til kommunerne i 2014

Medlem af Naalakkersuisut for Finanser og Indenrigsanliggender, Vittus Qujaukitsoq, og formand for KANUKOKA, Martha Abelsen, har i dag underskrevet en aftale om bloktilskud til kommunerne i 2014. Bloktilskuddet til kommunerne bliver på 1.147,4 mio. kr. i 2014.

Naalakkersuisut vil på Inatsisartuts Efterårssamling 2013 fremsætte lovforslag om en genindførelse af den fulde fradragsret for renteudgifter med virkning for indkomståret 2014. Kommunerne kompenseres i aftalen om bloktilskud for de mistede skatteindtægter. Desuden kompenseres kommunerne for enkelte forbedringer af vilkårene for handicappede og deres familier.

Parterne ønsker en balanceret udvikling i Grønland. Naalakkersuisut har derfor fokus på, at der bliver muligheder for vækst og udvikling inden for alle 4 kommuner.

I Forslag til Finanslov for 2014, som Naalakkersuisut præsenterer i august, er der fokus på at styrke både anlægs- og uddannelsesaktiviteten uden for Nuuk. Skabelse af arbejds- og uddannelsespladser er af afgørende betydning for at skabe vækst- og udvikling.

Samtidig ønsker Naalakkersuisut at indgå i en dialog med kommunerne om hvilke andre initiativer der kan tages for at sikre, at vækst og udvikling kommer til at foregå i alle 4 kommuner.

Dialogen vil være fordomsfri og have fokus på bl.a. bosætningsmønsteret og den økonomiske udligning mellem kommunerne, hvor der er taget hul på diskussionen med hvidbogen for en fornyelse af samarbejdsaftalen mellem Selvstyret og kommunerne.

For yderligere oplysninger kontakt kommitteret Peter Beck på telefon 34 50 00 eller direktør Martha Labansen på telefon 36 21 00.

 

__________________________

___________________________

Vittus Qujaukitsoq

Medlem af Naalakkersuisut for

Finanser og Indenrigsanliggender

Martha Abelsen

Formand for de Grønlandske

Kommuners Landsforening