Naalakkersuisut ophæver gebyrbetalingen for licenser på 1.500 kroner

Stemningsbillede

Naalakkersuisut har besluttet at ophæve brugerbetalingen i det kystnære fiskeri således, at der ikke længere skal betales 1.500 kroner i gebyr. Dele af Selvstyrets bekendtgørelse nr. 22 af 21. december 2012 ophæves med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2013.

For personer, som har betalt gebyret for 2013, vil disse have mulighed for at få beløbet tilbagebetalt. For at få gebyret tilbagebetalt, skal man fremsende en ansøgning til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. I ansøgningen skal der fremgå navn på licenshaver, cpr.nr. samt, oplysninger om det kontonummer hvor tilbagebetaling skal ske til. Anmodning om tilbagebetaling skal fremsættes senest den 31. december 2013. Efter dette tidspunkt bortfalder tilbagebetalingskravet.

Det skal bemærkes, at et flertal i Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg under deres møde den 26. juni 2013 har godkendt Naalakkersuisuts ansøgning.