Mulighed for salg af flere varer fra brætterne

Hellefiskefisker

Naalakkersuisut har d.d. besluttet at der gives dispensation fra § 26 stk. 8 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 27. juli 1998 om levnedsmiddelvirksomheder fra 1. juli 2013 til udgangen af 2014, således at der gives tilladelse til salg af visse tilvirkede grønlandske fødevarer på brættet.

Dette betyder at salg af følgende tilvirkede varer vil være mulig fra 1. juli 2013:

  • Tørret fisk og kød
  • Frosset fisk og kød
  • Saltet fisk og kød

For på længere sigt at sikre fødevaresikkerheden og folkesundheden i forbindelse med salg af produkter fra brætterne, så vil departementets veterinærafdeling i forbindelse med en revision af den gældende bekendtgørelse udarbejde nye regler, således at disse regler vil være gældende når dispensationen udløber.