Muligt salg af Wilhelmshaven

Naalakkersuisut bifalder muligt salg af Royal Greenland A/S anlæg

Royal Greenland A/S´s beslutning om en foreløbig aftale om salg af sin tyske fabrik, Royal Greenland Seafood GmbH, i Wilhemshaven falder i god jord hos Naalakkersuisut.

Formand for Naalakkersuisut, Aleqa Hammond:

- Naalakkersuisut støtter fuldt ud Royal Greenland A/S´s strategi vedr. øget fokus på Grønland og Nordatlanten. Det er glædeligt at selskabet vil øge fokus på nye fiskearter ved Grønland og Nordatlanten med henblik på salg i markederne i den store verden.

- Naalakkersuisut støtter også selskabets mål med at fortsætte konsolideringen af Royal Greenland A/S. Pengene ved et muligt salg vil falde på et tørt sted, idet det er velkendt, at seafood-koncernen fortsat har en gæld af betydelig størrelse.For yderligere information:
Kontorchef Rasmus Pedersen, Bestyrelsessekretariatet, tel. 34 5127.