Generalforsamling i Visit Greenland

Årsrapporten for 2012 blev på Visit Greenlands generalforsamling godkendt. Dette år blev kendetegnet for to forhold: Et stort aktivitetsniveau hos Visit Greenland - og et beskedent underskud på 386.362 kroner.

På generalforsamlingen deltog Formand for Naalakkersuisut, Aleqa Hammond, som repræsentant for ejeren, Grønlands Selvstyre. I hendes tale fremhævede hun blandt andet turismeerhvervets store betydning for det grønlandske samfund:

”Turismeerhvervet er et vigtigt erhverv for landet, og Naalakkersuisut ser store udviklingsmuligheder i erhvervet. Grønland har en unik natur og kan tilbyde turister unikke oplevelser. Udnyttelse af dette potentiale skal være med til at skabe arbejdspladser og vækst i samfundet.”

Selvstyrets turismestrategi har en række konkrete målsætninger, herunder mål om vækst i antallet af turister og vækst i turismeerhvervene generelt. Af årsrapportens ledelsesberetning fremgår det, hvordan Visit Greenland A/S arbejder for at understøtte Selvstyrets nationale turismestrategi. Dette sker blandt andet ved at samle viden og dokumentation om turismen i landet samt markedsføre samt synliggøre og fremme turismeerhvervet.

En indsats, som Aleqa Hammond bifalder. Hun siger:

”Vi er glade for, at Visit Greenland A/S arbejder målrettet for at understøtte den overordnede turismestrategi. Det er kun med fælles indsats, vi kan nå de overordnede mål. Naalakkersuisut glæder sig til at følge resultaterne af selskabets indsatser.”

Bestyrelsen i Visit Greenland A/S blev udvidet med Kenneth Høegh. Kenneth Høegh har erfaring med bestyrelsesarbejde og har arbejdet med turisme og udvikling. Han har blandt andet undervist som gæstelærer for Arctic Guide-uddannelsen på handelsskolen i Qaqortoq.

Bestyrelsen i Visit Greenland A/S består af:
• Karin Egede (Formand)
• Anette Lings
• Salik Hard
• Ole Andersen
• Kenneth Høegh