Bevisoverrækkelse

Bevisoverrækkelse til grønlandsklærere ved de gymnasiale uddannelser, der har videreuddannet sig.

Onsdag den 5. juni 2013, kl. 13.00 i lokale nr. 01 i Ilimmarfik overrækkes beviser for 5 grønlandsklærere fra de gymnasiale uddannelser, der har gennemført Akademisk diplomuddannelse.

Akademisk diplomuddannelse er en efteruddannelse på bachelorniveau til seminarieuddannede lærere, der underviser på de gymnasiale uddannelser. Uddannelsen har fokus på sprog, litteratur og kultur, hvor medier også er med. De studerende har ved siden af deres stilling gennemført studierne.

De studerende har under uddannelsen videreudviklet deres redskaber til at udføre grønlandskundervisning på de gymnasiale uddannelser.

Nogle af de studerende har 25, 15 og 5 års erfaring som underviser på de gymnasiale uddannelser.
August 2012 implementeredes gymnasiereformen med nye læreplaner, der bl.a. har fokus på tværfagligt samarbejde og undervisning med eleven i centrum. Disse mål, er medtaget i uddannelsen.
Formen og rammen for uddannelsen er fra Ilisimatusarfiks - Institut for Lærings øvrige akademiske diplomuddannelser.

For nærmere information kan Eva Møller Thomassen, fagkonsulent, kontaktes på tlf: 34 98 84 eller Lotte Sandberg Kjær, undervisningsinspektør ved Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, tlf.: 34 57 23.