Naalakkersuisut godkender en ny havn i Nuuk

Naalakkersuisut har besluttet, at der stiftes et aktieselskab, der skal stå for etablering, finansiering og drift af Nuuk havn, der efter planen skal stå klar til drift i starten af 2016. Aktieselskabet vil blive 100 procent ejet af Grønlands Selvstyre, da samfundsøkonomiske analyser viser, at det vil være mest fordelagtige løsning. Beslutningen fremsættes overfor Inatsisartut på Efterårssamlingen 2013.

Midlerne til udvidelsen skal dels komme fra effektiviseringer, dels fra brugerbetaling.

Formand for Naalakkersuisut, Aleqa Hammond (S):
- Naalakkersuisut har besluttet at havnen skal ejes og drives af et aktieselskab blandt andet fordi dette vil betyde mere fokuseret og effektiv drift, og bedre udnyttelse af nye forretningsområder.

- Nuuk Havn er af stor strategisk betydning og kan på længere sigt komme til at indgå i grundlæggende strukturændringer for besejlingen for hele landet. Det har derfor været vigtigt for Naalakkersuisut, at selskabet er 100 procent selvstyreejet, så Naalakkersuisut kan fastlægge retningen for selskabets udvikling til gavn for hele samfundet.

Hele Grønlands havn
For en udvidelse af havnen taler, at fragtraterne vil stige hvis havnen ikke udvides. En udvidelse af Nuuk havn vil også betyde en øget effektivisering af håndteringen af de stigende godsmængder til Grønland. Udvidelsen af havnen vil muliggøre lavere transporttid af gods til og fra Danmark, da fartplanen kan optimeres. Investeringen i havneprojektet giver som følge af et større kajanlæg desuden bedre mulighed for at høste gevinster i forbindelse med råstofefterforskningen samt en bedre udnyttelse af de nuværende havnearealer.

Naalakkersuisoq for Finanser & Indenrigsanliggender, Vittus Qujaukitsoq (S):
-Vores grundige analyser viser, at vi som samfund kan opnå store økonomiske gevinster ved at bygge en ny havn. Der kan med denne investering forventes en begrænset stigning i fragtraterne på kort sigt, men kigger man bare nogle få år ud i fremtiden, så gør vi transport af gods til hele landet billigere med en ny havn. Det sker samtidig med, at vi skaber rammerne for en effektiv besejling både på kort og langt sigt” udtaler Medlem af Naalakkersuisut for Finanser og Indenrigsanliggender, Vittus Qujaukitsoq.


Vurdering af virkninger på miljø (VVM)
Det tekniske forarbejde i forbindelse med en ny havn i Nuuk er i fuld gang. Der er udarbejdet et detaljeret anlægsprogram, og de tekniske forundersøgelser vil være tilendebragt ved udgangen af 3. kvartal 2013, hvorefter det endelige udbudsmateriale kan færdiggøres med henblik på et udbud i starten af 2014. Byggefasen er anslået at vare ca. halvandet år, og vil tidligst kunne påbegyndes medio 2014. Sker dette, vil der være anslået driftsstart i starten af 2016.

Naalakkersuisoq for Sundhed & Infrastruktur, Steen Lynge (A):
- Udvidelsen vil være forbundet med betydelige gevinster for hele landet i form af bedre infrastruktur, større godsmængder og lavere fragtrater. Det er derfor ikke kun Nuuks havn, men hele Grønlands havn. Investeringen vil ikke kun være til gavn for samfundet og transportsektoren. Den enkelte borger vil også kunne mærke en forskel. En ny havn giver store muligheder for effektivisering, som direkte bidrager til, at fragtraterne holdes på så lavt et niveau som muligt.

Fakta om udvidelse af havnen
De samlede anlægsomkostninger til udvidelsen af Nuuk havn er beregnet til ca. 687 millioner kroner. De tekniske forundersøgelser forventes afsluttet ved udgangen af september 2013. Herefter kan det endelige udbudsmateriale færdiggøres med henblik på et udbud i første halvdel af 2014. Selve byggefasen er anslået til at vare ca. halvandet år, og havnen forventes dermed at kunne tages i brug i starten af 2016.

For yderligere kontakt:
Rasmus Pedersen, kontorchef, Bestyrelsessekretariatet, Tel. 34 5127