Et spørgsmål om tillid

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, Nick Nielsen, står ved departementets begrundelse for opsigelsen af den tidligere ministersekretær, men vil i øvrigt ikke udtale sig om personsager i Selvstyret.

Nick Nielsen udtaler: ”Men jeg er sikker på, at Palle med sin fortid som medlem af Naalakkersuisut er helt klar over, at netop stillingen som personlig sekretær for Naalakkersuisoq er en meget betroet stilling, og at det i den forbindelse er af afgørende betydning for samarbejdet, at der fuld tillid i mellem de to parter. Dette behov for tillid udtrykker Palle jo også i sin udtalelse, ”Da jeg skiftede til uddannelsesdepartementet, ansatte jeg ganske vist Tillie Martinussen ...”, Palle valgte altså – sikkert begrundet i det omtalte vigtige tillidsforhold – at gøre sin indflydelse som Naalakkersuisoq gældende i forhold til en ellers departemental ansættelse af en ministersekretær.”