Kanukoka og Naalakkersuisut er enige

Kanukoka delegeret

Naalakkersuisut og kommunerne styrker samarbejde om de fælles udfordringer.

Formanden for Naalakkersuisut Aleqa Hammond og Medlem af Naalakkersuisut Vittus Qujaukitsoq holdt møde med de 4 borgmestren og KANUKOKA´s formand på KANUKOKA´s delegeretmøde i Ilulissat 14. juni 2013.

Parterne er enige om at der står store udfordringer forude og at samarbejdet om at løse de fælles udfordringer skal styrkes. Derfor har deltagerne igangsat en række vigtige initiativer.

Vittus Qujaukitsoq udtaler,

Det har været gode og ærlige drøftelser. Vi er grundlæggende enige om de nødvendige tiltag som skal sikre vores økonomi, og vores arbejde for at blive uafhængige af bloktilskuddet. Derfor skal den offentlige sektor moderniseres. Vi skal sikre kvalitet i opgaveløsningen, og vi skal vurdere effekterne af vores prioriteringer. Vi er enige om, at det er nødvendigt at være omkostningsbeviste. Vi er også enige om, at det er nødvendigt at diskutere de serviceniveauer som det offentlige fremover kan og skal tilbyde lokalt. KANUKOKA og kommunerne er afgørende medspillere i dette arbejde.”

KANUKOKA´s formand udtaler,

Kommunerne og KANUKOKA har lagt et meget stort arbejde i drøftelserne med Naalakkersuisut. For kommunerne og KANUKOKA har det været vigtigt, at Naalakkersuisut har fået en forståelse af det arbejde, der er lagt i reformen af kommunestyret og de økonomiske udfordringer kommunerne har. Drøftelserne om den nye budgetsamarbejdsaftale, som også moderniserer udligningen mellem kommunerne og sikrer en moderniseret lovgivning har været gode. Arbejdet med opgaveoverførslerne skal intensiveres i den kommende tid. Dette skal ske i nært samarbejde med kommunalbestyrelserne.”

Desuden udtrykker Martha Abelsen tilfredshed med, at dialogen mellem kommunerne og Naalakkersuisut er blevet tættere. Der Blevet upnået enighed om at mødes oftere, så der fremover sikres fælles fodsalg omkring de vitale økonomiske rammer for kommunerne.

Attavissat/ For yderligere oplysninger kontakt: Marthannguaq Rasmussen, email: mar@nanoq.gl  tlf.:

586116 / Svend Møller email: svmo@kanukoka.gl tlf.: 487956