Bygdernes fremtid

Naalakkersuisut vil styrke samarbejdet med bygderne om bygdernes fremtid

Formanden for Naalakkersuisut Aleqa Hammond og Medlem af Naalakkersuisut Vittus Qujaukitsoq holdte møde med bygdeforeningen KANUNUPE fredag den 14. juni 2013.

Mødet foregik i god dialog, hvor parterne blev enige om at styrke samarbejdet omkring bygdernes fremtid. På mødet blev man enige om at der jævnligt skal afholdes møder mellem parterne.

Det blev også aftalt at der allerede i efteråret skal afholdes et seminar hvor drøftelser af bygdernes og de mindre bosteders udviklingsmuligheder skal fortsættes. Parterne var enige om at disse drøftelser skal foregå i tæt dialog mellem Naalakkersuisut, kommunerne, KANUNUPE, KANUKOKA og medinddragelse af befolkningen.