Hjemløs rapporten

Gul husfacade

I anledning af udgivelse af rapporten inviterer Landsstyremedlem Martha Lund Olsen til pressekonference onsdag 12. juni 2013 kl. 10.30-12.00 i Presserummet i Centraladministrationens bygning.

Svært at være hjemløs og genhuset i Grønland

De vil rigtig gerne have deres egen bolig, hvor de kan være dem selv, have et privatliv og ikke leve på andres nåde. Men udsigten til at få en bolig ligger ikke inden for overskuelig fremtid.

Det fremgår af den nye rapport Hjemløshed i Grønland, som Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet København udgiver 12. juni 2013 efter aftale med Grønlands Selvstyre.

"Rapporten beskriver, hvordan det er at leve uden bolig i Grønland. Den peger på en række forhold, det kan være vigtigt at være opmærksom på, når der i Grønland skal gøres noget for at reducere hjemløsheden og dens negative konsekvenser”, siger seniorforsker Knud Erik Hansen, der sammen med forskningschef Hans Thor Andersen er forfatter til rapporten.

"Det er rigtig godt, at vi nu får et overblik på hjemløseområdet. Det har vi har manglet. Rapporten viser, hvor vigtigt det er, at vi koordinerer vores indsatser på social- og boligområdet. Rapporten kan hjælpe os med at tilbyde hjemløse bedre muligheder for at vende tilbage til en god tilværelse. Det er vigtigt, vi bekæmper hjemløsesituationen på flere fronter. Hjemløshed skyldes ikke kun boligmangel, men også sociale problemer, arbejdsløshed m.m." udtaler Naalakkersuisoq for Familie, Martha Lund Olsen.

Hjemløs på tre måder

Rapporten beskriver tre former for hjemløshed i Grønland:

Hjemløse, der ikke har et fast sted at opholde sig om natten.

Genhusede, der er sat ud af deres bolig hos boligselskaberne INI eller Iserit og har et rum i en genhusningsbolig. De har tag over hovedet, men boligen er ikke permanent.

Boligløse er personer, der bor hos nogen, ofte familie eller venner, og som har en bolig at være i. Dog er det usikkert, hvor længe de kan bo der.

For alle tre grupper er det en belastning at være ude i hjemløshed. Det er næsten umuligt at have et privatliv og et almindeligt socialt liv.

Årsager til hjemløshed
Når en person kommer ud i hjemløshed, er det normalt et resultat af flere begivenheder, som personen ikke selv har megen indflydelse på. Mange personer eller husstande havde meget ofte haft et normalt liv med egen bolig i mange år, men begivenheder som fx arbejdsløshed, skilsmisse, dødsfald i familien eller sygdom havde bragt dem ud i hjemløshed. Alkohol og stofmisbrug var også en årsag til hjemløshed, men i flere tilfælde var alkoholen dog mere en følge af andre forhold og et forsøg på at dulme en umulig situation.

Tilværelsen i hjemløshed
For hjemløse er det en opgave hver nat at finde et sted, hvor de kan overnatte. Det ender som regel med, at de overnatter hos venner og bekendte eller i opgange. De fleste venner og bekendte, de kan overnatte hos, forventer som regel, at de hjemløse har øl, spirtus eller hash med. Det har de langt fra altid råd til. Hertil kommer, at det kan være svært ikke at deltage i drikkeriet.

I Nuuk har hjemløse personer mulighed for at overnatte i Nat-Varmestuen (Cáfe Kialaarfik).

Personer eller familier, der bliver sat ud af deres bolig på grund af manglende huslejebetaling bliver genhuset af boligselskabet i et rum i en lejlighed, oftest i den dårligste del af boligmassen. Boligen er ikke permanent, man får anvist en ny bolig hver tredje måned. De hyppige flytninger er meget belastende, og boligerne når aldrig at blive et hjem. Hertil kommer, at nogle må dele rum med andre, og husstande med børn har kun ét rum til familielivet. Der kan være 10-15 personer i en lejlighed. Det skaber vanskeligheder for familier, der forsøger at leve et normalt liv med arbejde og skole, når de bor sammen med personer, der lever en stor del af deres liv med alkohol og drikkegilder.

I forhold til Danmark udsættes der 2-4 gange så mange husstande i Grønland.

Hjemløsesituationen forstærkes af, at adgangen til boliger er vanskelig. Der er for få billige boliger, og det er derfor for mange meget usikkert og udsigtsløst at få sin egen bolig og dermed komme ud af den dårlige situation. Det er specielt et problem i Nuuk.
For mange der var uden egen bolig var kommunen en fjern størrelse, som de ofte ikke forventede hjælp fra. I kommunerne er der generelt ikke nogen fokuseret indsats på borgere uden bolig.
I flere tilfælde kunne hjemløse og genhusede have boet hos familie eller venner, hvis dem de kunne bo hos ikke ville miste penge på mindre boligsikring.

Usikkert omfang

Det er ikke muligt at angive et entydigt tal for, hvor mange der er ude i hjemløshed. Rapporten forsøger sig alligevel med et bud på antallet af boligløse og hjemløse: Siden 2010 er der registreret ca. 600 personer uden fast bopæl i hele Grønland. Hertil kommer, at der i 2012 var ca. 250 personer, der var genhuset. Der er endvidere uden tvivl boligløse, der er registreret med en bopæl. De skal da lægges til ovenstående tal.
Meget tyder på, at der er en stor gennemstrømning og stor forskel på, hvor længe folk er ude i hjemløshed. Nogle kommer hurtigt ud af hjemløsheden og bliver ikke hjemløse igen. Andre er hjemløse i perioder, og atter andre er langvarigt hjemløse.

Rapporten Hjemløshed i Grønland kan ses på sbi.dk/hjemløs. Den foreligger både på grønlandsk og dansk.

Yderligere oplysninger kan fås hos Afdelingschef Susie Marthin Kjeldsen tlf. nr 346644 email: smar@greennet.gl