Seminar "Greenland – developing EU relations"

Karl Maria

Med medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Karl Lyberth samt EU’s Fiskerikommisær Maria Damanaki som hovedtalere, afholdte Grønlands Repræsentation i Bruxelles i dag, den 28. juni, seminaret ”Greenland – developing  EU relations”, der blev efterfulgt af en reception i forbindelse med Grønlands Nationaldag den 21. juni. Lige knap 100 personer deltog i det succesfulde arrangement.

 

Karl Lyberth indledte  seminaret med en introduktion af de nye muligheder for vækst Grønland står overfor og hvordan der kan skabes nye jobs til gavn for en bæredygtig økonomisk udvikling.

 

Under talen kom han ind på vigtigheden af at befolkningen får en målrettet uddannelse, som er tilpasset de erhverv der i fremtiden vil opstå.

Karl Lyberth fremhævede under sin tale: “Fiskeriet er en hjørnesten i vort forhold til EU. Grønland har dog også diversificeret relationerne til EU indenfor andre sektorer end fiskeriet. Vi har nu en gunstig aftale der understøtter uddannelsessektoren. Vi støtter fuldt ud EU i deres bestræbelser på at udvikle deres forbindelser til Grønland på dette område, idet det vil have en indflydelse på vores vækst. Vores ambition er, at opnå udvikling igennem vores forbindelser med EU.”

 

Kommissæren for Maritime Anliggender og Fiskeri, Maria Damanaki kom ind på EU's rolle som hovedaktør i partnerskabet med Grønland.

Maria Damanaki besøgte i 2012 Grønland for at drøfte fiskeri og arktiske politikker. Hendes deltagelse ved seminaret var helt klart et trækplaster.

 

Herefter var det et indlæg fra bestyrelsesformanden i Grønlands Arbejdsgiverforening, Henrik Leth, med en beskrivelse af hvordan man i Grønland tilpasser sig globaliseringen og eksporten af fisk til udlandet.

 

Rektor ved Grønlands Universitet, Tine Pars kom ind på uddannelseskulturens inddragelse som et led i opbygningen af landet som en nation.

 

Post. Doc. Ulrik Pram Gad, der til daglig sidder i Center for  Avanceret Sikkerhedsteori på Københavns Universitet, gav et oplæg omkring "Postkoloniale Suverænitetsspil: Grønland i Marginen af Europa".

Seminaret blev afsluttet med en præsentation af Vice-Generaldirektøren for Udviklingsgeneraldirektoratet i Kommissionen, Marcus Cornaro. Han orienterede forsamlingen om EU Kommissionens samarbejde med Grønlands Selvstyre, som i dag fokuserer på uddannelsesområdet. EU’s bidrag er på godt 200 mill. kr. Årligt.

 

Seminaret blev afsluttet med en reception hvor administrerende direktør for Royal Greenland, Mikael Thinghuus, kort gav en præsentation af virksomheden og dens produkter, som startskuddet til receptionen, der skulle markere Grønlands Nationaldag den 21. juni.

Her fik deltagerne lejlighed til at smage på friske grønlandske råvarer som rejer og hellefisk.

 

For yderligere information kontakt venligst Repræsentationschef Lida Lennert på +32 (0)22 33 0961 eller på mail: lsl@nanoq.gl